domingo, 14 de diciembre de 2014

"Klik!" koloretsuak / "¡Cliks!" coloridos"Koloreak ez dio diseñuari kalitatea gehitzen, indartu baizik" / 
"El color no añade calidad al diseño, lo refuerza"


Pierre Bonnard

Azkenaldian argazkiak ateratzera ez naizela irten eta, artxibotik bota behar sarrera berri honetarako. Horretarako, koloreekin jolasten duten argazki batzuk aukeratu eta honen bitartez sentsazioak trasmititzen saiatuko naiz.

Ya que no he salido últimamente a hacer fotos, tendré que tirar de archivo para esta nueva entrada. Para ello, he elegido fotos que jueguen con el color e intentar así trasmitir sensaciones.


Lelengo argazkiak (urdina) hotza, urdinaren kualitatea, eta iluntasuna azaltzen duen bezalaxe, bigarren argazki (horia) honekin epeltasun eta argitasuna zuenganatzea izan da nire asmoa, hauek bait dira horia ikustean sortzen diren sentsazioak.

Al igual que la primera foto (azul) trasmite frío, cualidad representativa del azul, y oscuridad, con esta segunda foto (amarilla) he querido trasmitir calidez y luminosidad, que son sensaciones que trasmite el amarillo al verlo.


Berdeak freskotasuna eta erlajazio puntu bat ematen du bistara. Ekilibrioaren errepresentazio gisa ere erabiltzen da. Alderantziz gertatzen da gorriarekin, zeinek beroa eta exzitazioa sortzeaz gain, tentsioa ere eragiten duen.

El verde produce frescor y también un punto de relajación a la vista. También representa al equilibrio. Lo contrario pasa con el rojo, quien trasmite calor y excitación, y a su vez produce cierta tensión.


Txuria (kolore guztien batura) argiarekin oso lotua dago eta garbitasunaren kolorea da. Lasaitasuna eta baretasuna sortzen du gugan. Ametsen munduarekin ere oso lotua dago. Espazioaren haunditze sentsazioa ere ematen du.

El blanco (suma de todos los colores) está directamente relacionado con la luz, y es el color de la limpieza. Produce tranquilidad y calma. Está muy vinculado al mundo de los sueños. También trasmite sensación de mayor espacio.


Ez da horrela gertatzen beltzarekin (kolore eza). Argi ezarekin lotua eta baita zikinarekin ere. Beltzak misterioa eta heriotzarekin dauka erlazio zuzena. Amets gaiztoen bizilekua da. Espazioa murriztu egiten du.

No ocurre así con el negro (ausencia de color). Relacionado con la oscuridad y la suciedad. Tiene relación directa con el misterio y la muerte. Hábitat de las pesadillas. Reduce el espacio.


Laister arte!

Hasta pronto!

jueves, 27 de noviembre de 2014

Udazkena pasata "klik!" / Pasado el otoño "¡Clik!""Joandako urak ez du errota mugitzen" / "Agua pasada no mueve molino"

Udazkenak berea egin du eta jada datorren urterarte itxarotea besterik ez zaigu gelditzen, berriro ere bere edertasunaz gozatzeko. Baña dena amaitu dela ematen duen honetan, probetxuzko gauzak egin daitezkeela ere argi dago. Badirudi, hainbeste itxaron dugun egun hoiek desagertutakoan dena bukatu dela, eta ez da horrela; ondoren ere badago zer egin.

El otoño ya nos ha ofrecido lo suyo y ya no queda otra que esperar al año que viene para gozar de nuevo de su belleza. Pero en estas que parece que todo ha acabado, hay provechos que se pueden sacar de ello. Parece que, una vez acabados los días que tanto hemos estado esperando, todo ha acabado, y no es así; después también ya hay qué hacer.


Horrela begiratuta, eta ez beste inola, basoan sartu eta danoenari bere balorea emanda, sesio politak egin daitezkeela argi dago. Basoa ederra denean, edertasuna urte guztian zehar ageri du, eta momentu bakoitzean erabiltzen dituen janzkerei ohitzea besterik ez dago.

Mirándolo así, y no de ninguna otra manera, adentrándonos en el bosque y dando el valor a lo que nos encontramos, está claro que se pueden hacer bonitas sesiones. Cuando el bosque es bonito, muestra sus encantos durante todo el año, y no hay otra que acostumbrarse a los vestidos que en cada época nos muestra.


Besarkada bat denoi!

Un abrazo a todos!

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Udazken argiei "Klik!" / "¡Clik!" a las luces de otoño"Zortea bilatzen denean..." / "Cuando se busca la suerte..."

Egun hartarako plana, lagunekin argazkietarako txoko berriak bilatzea izan zen arren, zergatik ez gelditu egunsentia izango zen orduan aldez aurretik begia jota nion toki batean? Posible zen gauzak ondo ateratzea, edo posible inungo berezitasunik izango ez zuen egunsenti batekin topo egitea, baña tokian egon gabe jakiterik ez dagoenez...

A pesar de que el plan para aquel día era el de buscar con los amigos sitios nuevos para fotografiar, ¿por qué no quedar a la hora del amanecer en un sitio al que ya le tenía echado el ojo? Era posible que las cosas salieran bien, o posible también el encontrarnos con un amanecer que no ofreciera nada especial, pero como sin estar allí era imposible saberlo...


Eguna argitzen zihoan einean gauzak polit jartzen hasi ziren. Lehenengo argiek zerua eztaltzen zuten lainoetan margotu zuten beraien presentzia, geroxeago tontor gailurrenetan eta ondorengoz altura gutxiagoko tontor eta magaletan. Zortea bilatzera joan ginen eta zortea izan genuen.

Mientras amanecía las cosas empezaron a ponerse bonitas. Las primeras luces pintaron las nubes que cubrían todo el cielo, más tarde se proyectaron sobre las cimas más altas y posteriormente lo hicieron sobre los picos y laderas más bajos. Fuimos a buscar suerte y la tuvimos.


Besarkada bat danoi!

Un abrazo a todos!

viernes, 14 de noviembre de 2014

Udazkeneko lilurei "klik!" / "¡Clik!" a las delicias del otoño"Plus bat koloreari" / "Un plus al color"

Udazkenaren magia bere koloreetan dago. Ezin daiteke ukatu kolore hauek sortzen duten edertasuna basoetan. Baña oraingoan naturak sorpresa bat gehiago zekarren.

La magia del otoño reside en su color. No se puede negar la belleza que crean estos colores en los bosques. Pero esta vez la naturaleza traía una sorpresa más.


Pena bakarra etxeko balkoian harrapatu ninduela, ezer bariatua egiteko aukera haundi gabe, baña... ezin kexatu.

La única pena que me pilló en el balcón de casa, sin opciones a hacer cosas variadas, pero... no puedo quejarme. 

domingo, 2 de noviembre de 2014

Erreka hertzetik ere "Klik!" / "¡Clik!" también desde la orilla"Tokia polita denean..." / "Cuando el sitio es bonito..."

Aurreko sarreran esan bezala, udazkena polit zegoen mendi magalei begiratu ezkero, baña behin erreka bazterrera gerturatzean, gauzak asko aldatzen ziren; koloreak desagertu egiten ziren eta udazkenaren xarma hori galdu. Hala ere, eta buelta bat baño gehiago eman ondoren, lortu genituen toki bat edo beste non angularra erabili, telea alde batera utzita.

Como ya dije en la anterior entrada, el otoño estaba bonito mirando las laderas de los montes, pero una vez te acercabas a la orilla del río, la cosa cambiaba bastante; los colores desaparecían y se perdía esa magia del otoño. Aún así, y tras dar más de una vuelta, dimos con algún que otro sitio donde utilizar el angular dejando a un lado el tele.

miércoles, 29 de octubre de 2014

Kolore festari "Klik!" / "¡Clik!" a la fiesta del color"Udazkena, argazkilarien zoramena" / "Otoño, la locura del fotógrafo"

Udazkena. Zoramena. Mila plan. Denbora gutxi. Horrela etortzen da argazkilariendako udazken garaia. Inguru oso aproposa daukagu urtaro honetaz gozatzeko, baina hain gutxi irautzen du koloreak, ezin garela nahi den guztiarekin asetu. Gainera, aurten, eta egin duen eguraldi zikua dela eta, gauzak etzeukan itxura onik... hala ere, eta gure zoramenean, arriskatu beharra zegoen. Eta zer hobe, udazkena lehenengo etortzen den toki batera joatea baino?

Otoño. Locura. Mil planes. Poco tiempo. Así se nos presenta a los fotógrafos la temporada otoñal. Tenemos un entorno muy apropiado para gozar de esta estación, pero dura tan poco el color que no podemos saciarnos de todo lo que queremos. Además, este año, debido al tiempo tan seco que nos ha acompañado, la cosa no pintaba bien... aun así, y dentro de nuestra locura, había que arriesgar. ¿Y qué mejor que acercarse a donde el otoño llega primero?


Pirineora egin genuen ihesaldia Iban-ek eta biok. Ordurarte egindako eguraldia ez bazen aproposa izan, asteburu hortarako iragarrita zegoena ere ez zen saltoka jartzeko modukoa, eguzkia eta eguzkia bakarrik bait zen iragarpenek ematen zutena. Baina toki berri bat zela guretzat eta, behintzat hura ezagutzearen aitzakiarekin (nahiz ta barrutik potroak jan), ahalik eta gehien aprobetxatzera joango ginen "auto-engañuaz" bertaratu ginen. Egia da giroa ez zela aproposena; egia da baita, basoa bere barrenean (toki gehienetan) ez zegoela nahi bezain eder, egia da ere, errekaztoek zeramaten ura oso eskaxa zela, baiña hala ere, gauzatxoak egiteko aukera ugari aurkitu genituen.

Iban y los dos hicimos la escapada al Pirineo. Si el tiempo que había hecho hasta la fecha no había sido el bueno, tampoco era para dar saltos de alegría el que se preveía para el fin de semana, ya que solo anunciaban sol y sol. Pero con eso de que era un sitio nuevo para nosotros, y con la excusa de conocer aquello (aunque por dentro nos comiésemos las pelotas), nos acercamos con el "auto-engaño" de aprovechar al máximo la visita. Es verdad que el tiempo no era el apropiado; es verdad también que el interior del bosque (en casi todos los sitios) no estaba todo lo bonito que hubiésemos querido; que el caudal de los riachuelos tampoco era muy grande, pero aun así, encontramos muchas opciones para hacer cositas.domingo, 19 de octubre de 2014

Azkenean... "Klik!" / Por fin... "¡Clik!""Insistentziari saria" / "Premio a la insistencia"

Aurreko sarreran, toki hau behin eta berriro bisitatzen nuela esan banuen, eta buruan bertako argazki bereziren bat lortzea zela nire helburua, eta jakin ezkero, sarrera publikatu eta bi egunetara lortu nuela bila nenbilen momentu berezia, lehenago publikatuko nuen sarrera hori.

Si en la entrada anterior dije que estaba visitando una y otra vez el mismo sitio y que el objetivo era el conseguir una foto especial del lugar, y llego a saber que dos días después de hacer la publicación  de la entrada iba a conseguir dar con ese momento especial, hubiese publicado antes la entrada.  

lunes, 13 de octubre de 2014

Arratoiak arratoiari "klik!" / La rata a la rata "¡Clik!""Ez dakit barne arratoia asetzen nagoen ala arratoia nitaz elikatzen ari den" /
"No sé si estoy saciando a la rata interior o si la rata se está alimentando de mi" 

Aspaldiko partez banator berriro ere zuengana. Baneukan gogoa blogari berriro ere astindu bat emateko eta azken bultzada falta nuen. Bultzada hau, Esther Bahí lagun kataluniarrak joan den astean ospatutako MontPhoto kongresuan eman zidan eta, hemen nago.

Ya vengo de nuevo donde vosotros. Ya tenía ganas de darle un meneo al blog, pero para ello necesitaba el último empujón. Este empujón me lo dio la amiga catalana Esther Bahí en el congreso Montphoto celebrado la semana pasada en Lloret, y aquí estoy.


Azkenaldian behin eta berriro ari naiz lokalizazio batera joaten. Etxetik gertuen daukadan kostalde eremua da eta badaukat bertan lortu nahi dudan argazki bat (edo momentu bat) buruan sartua eta lortzea nahi dudana.

Últimamente ando yendo una y otra vez a la misma localización. Es la zona costera que más cerca tengo de casa y tengo entre ceja y ceja una foto (un momento) que quiero conseguir.


Motibo fisiko printzipala berdina izanik, Getariako arratoia, argi berezi baten atzetik ari naiz jo ta sua, baña oso zaila da asmatzea. Barnealdetik kostaldera aldaketa asko ematen da eguraldian eta ez da erraza asmatzen noiz izango den momentua; eta gutxiago egunsentia denean momentu hori, ez bait dakizu nola altsatuko den eguna eta...

Siendo el motivo físico el mismo, el ratón de Getaria, ando una y otra vez tras una luz especial, pero es muy difícil acertar. El clima cambia mucho del interior a la costa y no es fácil saber cuándo será el momento, y manos si ese momento es el de un amanecer y no sabes cómo va a levantar el día...


Nahi dudan argia azaldu bitartean, enkuadre ezberdinak bilatzen arituko naiz, eta era berean, barnean gelditu ezinik dantzan dabilen arratoia baretzen. Baña argi daukat, orain ez bada gero, egunen batean lortuko dudala nire nahaia.

Mientras aparece la luz deseada, me dedicaré a buscar diferentes encuadres, y tranquilizando a su vez la rata que baila inquieta en mi interior. Pero tengo claro que tarde o temprano conseguiré lo que busco.


Esther-i eskeinia. Mila esker!

Dedicado a Esther. Muchas gracias!

viernes, 11 de julio de 2014

Mammatus "Klik!" / Mammatus "¡Clik!""Kotoizko lainoak / Nubes de algodón"

Azkenaldian etxetik ateratzeko aukera haundirik ez dut izan, hori dela eta, argazkiak egiteko aukerak, edo nahi nituen momentuak nahi nituen tokietan aprobetxatzeko aukerak oso eskasak izaten dira. Baina gosea dagoenean...

Arratsaldea ez zen giro on bat egiten zuen horietakoa, baina argazkilaritzan afizionatuok badaukagu zeozer zerura begiratzera askotan eramaten gaituena (behintzat nik bai); eta arratsalde hori beste horietako bat izan zen. Etzeukan pinta txarrik.

Últimamente no he tenido muchas oportunidades para salir de casa, es por ello que, las oportunidades para sacar faltos, o aprovechar los momentos en localizaciones que quería, han sido escasas. Pero cuando hay hambre...

La tarde no era de esas en las que hace un buen tiempo, pero los aficionados a la fotografía tenemos algo (por lo menos yo) que nos lleva a mirar una y otra vez al cielo; y esa tarde fue una de otras cuantas. No pintaba mal.


Betidanik izan dut mammatus izeneko laino formazioei argazkiak ateratzeko gogoa, baina oso gutxitan azaltzen diren horietakoak direnez, suertea izatea, edo zerura behin eta berriro begiratzean lortzen da etekina. Eta bazirudien, aurreko argazkian ikusi bezala, oraingoan ikusiko nituela.

Desde siempre he tenido ganas de sacar fotos a las formaciones nubosas llamadas mammatus, pero como son pocas las veces en las que se forman, tener suerte o mirar constantemente al cielo es cuando puede darte los frutos. Y parecía, como se puede apreciar en la anterior foto, que esta vez sí los vería.


Ahalik eta azkarren kamera prestatu eta, etxetik inora atera ezin nuenez, bertatik egin nezakenari egin nion aurre. Emozioa, adrenalina,... denak egiten du bere agerpena, aspalditik zai zauden momentu hori begi aurrean jartzen denean; eta haruntz eta honuntz mugitzen zera denetik zatitxo bat jaso nahiean. Baina azkenerako, eta lasaixeago, panoramikaren bat egiteko aukera ere izen nuen.

Preparé la cámara lo más rápido que pude y, como no podía salir de casa a ningún sitio, hice frente a lo que desde allí pude hacer. Emoción, adrenalina,... todo hace aparición en esos momentos en los que aparece ese momento que llevas esperando durante mucho tiempo; y te mueves de un lado para otro queriendo tomar un trocito de todo. Pero para el final, y ya más tranquilo, tuve oportunidad hasta de hacer alguna panorámica.martes, 1 de julio de 2014

Canonikos #18 "Klik!" / "¡Clik!" Canonikos #18"Bagoaz aurrera / Vamos adelante"

Egun batzuk beranduago, baña hemen uzten dizuet Canonikos aldizkariaren azken publikazioa. 

Zenbaki honetan ere luxuzko artikuluak aurkitu dituzue. Alde batetik, Daniel Monterok, argazkietako argien neurriaz hitzegiten digu, argazkietako argi lojikoa zein den azalduz. Eta bestalde, urpeko argazkilaritza oinarritzat hartuz, Victor Tabernerok dakar  artikulu ikusgarri bat.

Horretaz gain, Flickr-eko poolean jarraitzen diguzuenon tartetxo politbat ere badaukagu, non argazki polit asko ere azaltzen diren.

Kolaboratzaileetaz gain, gure lanak ere zuenganatu ditugu zenbaki hontan. Alde batetik lokalizazioak. Sopelana da zenbaki hontarako aukeratutakoa. Bestalde "Cómo se hizo" atala. Eta nola ez, gure azken argazkiak.

Disfrutatuko duzuelakoan...


Con unos días de retraso pero aquí os dejo la publicación del último número de Canonikos.

También en este número encontrareis publicaciones de lujo. Por un lado, Daniel Montero nos habla sobre la luz lógica de las fotografías. Y por otro lado, Victor Tabernero, basándose en la fotografía submarina, también nos acerca un artículo espectacular.

También mostramos una pequeña colección de fotos de los que nos seguís en el pool de Flickr.

Aparte de los colaboradores, también os acercamos nuestros trabajos. Por un lado el artículo de localizaciones, tocándole el turno esta vez a las playas de Sopelana. También os traemos el "Cómo se hizo". Y, cómo no, nuestros últimos trabajos.

Para que lo disfrutéis...Canonikos #18 
Eta aurreko zenbakiak irakurtzea nahi baduzue...

Y si quereis leer los anteriores números...


sábado, 19 de abril de 2014

Canonikos #17 "Klik!" / Canonikos #17 "¡Clik!""Batu ta jarraitu / Suma y sigue"

Aste Santuetarako atera berri da Canonikosen 17. zenbakia. Zenbaki hontarako, besteetarako ainako ilusioa jarri dugu eta izugarrizko kolaborazioak lortu ditugu zuen gustoko izan dadin.

Besteak beste Isabel Díez eta Ubaldo Moreno argazkien intentzioei buruz hizketan arituko zaizkigu. Eta Carles Zamoranok mugitzeko garaia dela eta, horretara bultzatzen gaitu.

Beti bezela, eta Flickr-eko pooletik argazkiak bilduz, zenbaki hontan zuhaitzei eskeiniriko bilduma bat aukeratu dugu.

Timelapse sekzioan Daniel Stoupin eta Pablo Pez etorri zaizkigu beraien lanekin.

Delikara ere hurbilduko gara, bertako bailara eta Nerbioi ibaiaren jaiotzari buruzko artikulo bat zuenganatuz.

Eta nola ez, gure azken lanak eta "Cómo se hizo" atalean "Iratxoen munduan" argazkia, nola atera eta nola editatu den azaltzen duten gure lanak ere bertan aurkituko dituzue.

Eskerrik asko kolaboratzaile eta irakurle guztioi berriro ere!!!


Acaba de salir para Semana Santa el número 17 de la revista Canonikos. Hemos puesto tanta o más como para las otras publicaciones a esta última revista, consiguiendo espectaculares colaboradores.

Entre otros, Isabel Díez y Ubaldo Moreno nos hablan "sobre la intención de las fotografías". Y Carles Zamorano nos invita a movernos con su artículo.

Como siempre, y a través del pool de Flickr, hemos hecho una selección de las mejores fotos en él publicadas y tomando los árboles como tema, hemos hecho una selección de las que mejores nos han parecido.

En la sección Timelapse, Daniel Stoupin y Pablo Pez nos muestran sus trabajos.

Nos acercaremos también a Delika, dando a conocer su valle y el característico salto y hacedero del río Nervión.

Y cómo no, nuestros últimos trabajos y el "Cómo se hizo" de la foto "Iratxoen munduan", desde la toma hasta el resultado final.

Muchas gracias a todos los colaboradores y lectores!!!Canonikos #17Aurreko zenbakiak irakurri nahi badituzue...

Si quereis leer los anteriores números...


lunes, 17 de febrero de 2014

Canonikos #16 "Klik!" / Canonikos 16 "¡Clik!"


"16.a ere hemen da / Ya está aquí también el número 16"

Urte hontako lehen aldizkariaren publikazioa izan arren, hemen da jada Canonikos aldizkariaren 16. alea. Izugarrizko kolaboratzaileekin dator honako zenbaki hau. Alde batetik David Martín Castán-ek iparreko lurralde izoztuetan ematen diren kontrasteak dakar, eta bestalde Enrique Fernández Ferrá-k bere irudiak sortzeko orduan jarraitzen dituen pausuak azaltzen dizkigu. 

Hauetaz gain, Timelapseen txokoan, Nicolás Gutiérrez eta Michael Shainblum datoz muntaia potenteekin.

Eta gure Flickr-eko poolean ere parte hartzen dutenen irudi ikusgarriak ere zuenganatu ditugu, gero eta gehiago kostatzen ari den aukeraketa bat egin eta gero.

Eta nola ez, gure aportazioa, bai lokalizazio berri bat azalduz, baita "Cómo se hizo" atalean Iñaki Bolumbururen edizioa kontatuz eta baita gure azken lanak erakutsiz.

Gustoko izango duzuelakoan...

A pesar de ser la primera publicación de la revista este año, ya está aquí el 16º número. Este número viene con unos colaboradores excepcionales. Por un lado, David Martín Castán nos muestra los contrastes que se dan en las gélidas tierras del norte, y por otro lado, Enrique Fernández Ferrá nos explica los pasos que sigue a la hora de crear sus fotografías.

En la zona Timelapse, Nicolás Gutiérrez y Michael Shainblum vienen con potentes montajes.

Y una tremenda selección de fotos de nuestro pool de Flickr, en donde cada vez nos lo estáis poniendo más complicado para hacer un descarte de fotos.

Y cómo no, nuestra aportación, con una nueva localización, un "cómo se hizo" de la mano de Iñaki Bolumburu, donde nos explica los pasos seguidos en la edición, y también algunos de nuestros últimos trabajos.

Esperando que os guste...Canonikos #16Aurreko zenbakiak ikustea nahi badituzu...

Si quieres ver las anteriores publicaciones...
viernes, 7 de febrero de 2014

Poliki-poliki "Klik!" / Poquito a poco "¡Clik!""Poliki eta letra onarekin" / "Despacito y con buena letra"

Martxa hartzeko ez dago ezer hoberik pausoak ematen hastea baño. Beraz, eta esfortzu haundiak eskatzen ez dituen tokiak bisitatuz, banoa bidea egiten. Oraingoan ekartzen ditudan irudiak lau dira, bi enkuadre ezberdin erabiliz. Lehenengo irudia eta ondoren hau, argazki berdina erabilita eginikoak dira, baña marra txurien indarra ikusita, txuri beltzean ere ondo geldituko zela iruditu zitzaidan; zer diozue?

No hay nada mejor para coger la marcha que dar pasos para ello. Por ello, y visitando localizaciones que no requieran esfuerzos, voy haciendo camino. Utilizando dos encuadres, son cuatro las imágenes que traigo esta vez. La primera foto y la que viene a continuación están hechas con la misma foto, pero viendo la fuerza que toman las lineas blancas pensé que quedaría bien también en blanco y negro; ¿qué decís?


Ondorengo biak berriz, enkuadre berdina erabiliz, exposizio denbora ezberdina erabilita ateratakoak dira. Lehenengo argazki hau, irudiaren emaitza nolakoa izango zen jakiteko egina izan zen; baita exposizio luzeari eman behar nizkion baloreak kalkulatzeko egina ere.

Las dos siguientes sin embargo, fueron sacadas utilizando el mismo encuadre pero diferentes tiempos de exposición. La primera imagen fue tomada para ver si me gustaba el resultado de la misma; también para calcular cuales serían los valores para la toma de la larga exposición.


Emaitza gustokoa zela eta, ND filtro bat erabiliz hurrengo argazkia atera nuen. Eskuinetik sartzen zen argia da emaitzetan gehien gustatu zitzaidana. Baña dakizuten bezala, momentu hauek oso laburrak izaten direnez, ez nuen ezer gehiago egiteko aukerarik izan. Ondoren argia gogortu zen. Gauzak batzeko ordua iritsi zen.

Dado que el resultado me agradaba, la toma que viene a continuación fue tomada aplicando un filtro ND. La luz que se filtraba por el lado derecho de la toma era lo que en realidad me gustaba del resultado final. Pero como ya sabéis, estos momentos suelen ser muy breves, por lo que no tuve tiempo de hacer más cosas. Después la luz se hizo dura. Llegó la hora de recoger las cosas.
miércoles, 22 de enero de 2014

Esperantza argiari "Klik!" / "¡Clik!" a la luz esperanzadora"Azkenengo galdu behar dena esperantza da / La esperanza es lo último que hay que perder"

Denboraldi oso gogorra izan da azken hilabete hauetan bizi izan dudana, osasun arazo bat medio. Uztailean hasi eta gabonetararte, tratamentu gogor bati eutsi behar izan diot dena sendatzeko, baña esperantzari gogor heldu eta gainditzea suertatu zait. Honekin ez dut penarik eman nahi, ezta gutxiago ere, eta bai indarra eta esperantza antzeko egoeran egon daitekeen edonori.  

Sarrera hontarako aukeratu dudan argazkia, guztia igaro eta gero eginiko lehenengo, eta momentuz bakarra izan den sesioan ateratakoa da; eta zuenganatu nahi dudanarekin oso erlazionatua ikusten dut.

"Batzutan bidea oso iluna izaten da. Oztopo ugari gainditu behar dira aurrera egin ahal izateko. Egun lañotsu eta olatu indartsuek ez dute gauzak garbi ikusten uzten, baña zirrikitu batetik ageri den argiari so, aurrera jarraitzea da egin beharreko bakarra. Eta hori da esperantza; hori da norberaganako maitasunaren helburua; hori da helmuga".

Ha sido una temporada muy dura la que he vivido estos meses, a consecuencia de un problema de salud. Desde julio hasta navidades he tenido que hacer frente a un fuerte tratamiento para curarme del todo, pero me he aferrado a la esperanza y he conseguido superarlo. Con esto no pretendo dar pena, ni mucho menos, pero sí fuerza y esperanza a cualquiera que pueda encontrarse en parecida situación.

La foto elegida para esta entrada está sacada tras haber superado todo, en la primera y, de momento, única sesión fotográfica.

"A veces el camino suele ser muy oscuro. Hay que superar un montón de obstáculos para poder seguir adelante. Los días nublados y el fuerte oleaje no ayudan a ver las cosas con claridad, pero con la mirada fijada en la luz que se asoma por el resquicio, no queda otra que seguir adelante. Y eso es la esperanza; el amor propio; la meta".