miércoles, 28 de marzo de 2012

Peñaladrosen "Klik!" / "¡Clik!" en Peñaladros"Berdina dirudiena beti doa aldatzen" / "Siempre cambia lo que parece igual"


Aurreko batean, aspalditik buruan neukan txoko ezagun bat bisitatzera joan nintzen Anderrekin. Hasieran, eta nahiz eta eguraldiaren gizonak lainotsu egongo zela esan, kriston zabaluneak ageri zitzaigun zeruan, eta ez genekien ezer egiteko aukera izango genuen. Horretaz gain, eta ur-jauzia goitik begiratu eta gero, enbor baten presentzia ageri zen putzu erdian, eta honek ez zidan itxura onik ematen.

La otra vez, fui con Ander a un  conocido rincón al que ya tenía ganas de ir desde hacía tiempo. Al principio, y aunque el hombre del tiempo había anunciado día nublado, se abrían enormes claros en el cielo, y no sabíamos si seríamos capaces de hacer algo decente. Encima, y tras mirar la cascada desde arriba, aprecié la presencia de un tronco en medio de la poza, la cual no me daba buena espina. 


Hala ere, eta nire buruari askotan esaten diodan moduan, esperantza eduki beharra zegoen, eta momentua helduko zela pentsatu beharra. Beraz, eta nahiz eta egoera onenak eman ez, ur-jauziaren putzura jeistea erabaki genuen. Hasieran, eta nahiz eta eguzkiak ez zuen ezer dexenterik egiten uzten, enkuadre eta konposaketa ezberdinak egiten aritu nintzen, non zer egin nezakeen begiratuz. Gero, nork zekien, agian egoerak emango ziren eta orduan ez bait zen pentsatzeko astirik egongo. Honela, eta esperantzari helduz, putzuan haruntz eta honuntz aritu nintzen, ezer egiteko momentuaren zai.Aún así, y como muchas veces le digo a mi cabeza, había que mantener la esperanza, y pensar que el momento llegaría. Así pues, y a pesar de que no se dieran las condiciones adecuadas, decidimos bajar a la poza de la cascada. Al principio, y a pesar de que el sol no dejara hacer nada decente, me dediqué a probar diferentes encuadres y composiciones, viendo qué era lo que se podía hacer en cada sitio. Luego, quién lo sabría, tal vez se darían mejores condiciones y no habría tiempo para pensar. De esta forma, y aferrándome a la esperanza, recorrí la poza hacia un lado y hacia el otro, esperando el momento en el que se pudiera hacer algo.


Argi aldaketa konstanteak bizi izan genituen, eta noizbehinka, lainorenbat sartu eta geneuzkan kontraste haundiak desegiten zituen. Baina konturatu orduko, berriro sortzen zen zabalunea eta berriro ezer egin ezina. Honela igaro genuen goiz osoa, eta han ez zen inolako egun lainaturik ageri. Argazki pare bat atera ahal izan nituen, baina ezer gehiago. Hasiera bateko esperantza galdurik, egun hortarako geneukan "B plana" egitea hobe izango zela erabaki genuen. Baina plan hau egin aurretik, kotxean zeozer jaten aritu ginen.

Tuvimos constantes cambios de luz, y de vez en cuando, entraba alguna nube y deshacía los fuertes contrastes que teníamos. Pero para cuando nos queríamos dar cuenta, de nuevo se abrían los claros en el cielo y de nuevo la imposibilidad de hacer algo. Así pasamos toda la mañana, y allí no aparecía ninguna nube. Solo pude sacar un par de fotos, pero nada más. Perdida la esperanza del principio, pensamos que sería mejor optar por el "plan B" que teníamos para ese día. Pero antes de realizar el plan, comimos algo en el coche.


"Bazkaldu" eta gero, laino sendoak sartzen ari zirenaz ohartu ginen, eta goiz osoan zai egondako momentua iristen ari zenaz jabetu (ziur naiz Albak zeozertan eragina izan zuela, eh Ander?). Beraz, eta berriro ere badeadoreak jantzita, erreka barrenera jeitsi ginen goizean izan ez genuen aukerak bilatzeko asmoz.

Después de "comer", nos dimos cuenta de que empezaban a entrar grandes nubes y de que estaba llegando el momento que estuvimos esperando toda la mañana (estoy seguro de que Alba tuvo algo que ver, eh Ander?). Nos pusimos los badeadores y bajamos al río en busca de las oportunidades que a la mañana no tuvimos.


Goizean atera ahal ezinik gelditu zitzaizkidan enkuadre pare bat buruan, putzuan barrena sartu nintzen hauek burutzeko asmoz. Uretatik ateratzen ziren harri pusketa horiek ematen zuten jokoa izugarria zen, eta baita arroka handienean trabaturik gelditutako enborrak ere. Hasiera batean enbor hau ez zitzaidan gustoko suertatu, baina gero konturatu nintzen, txoko hau ezberdin erakusteko motibo bat izango zela. Eta enbor hau da, era berean, azpitituloaren esaldia jartzen eragin duen arrazoia.


Me adentré en la poza intentando obtener los encuadres que a la mañana se quedaron sin poder realizar. Las piedras que se asomaban en la poza daban un juego impresionante, y también el tronco que se había quedado atrapado en la roca más grande. Este tronco, al principio no me gustó, pero después me di cuenta de que sería un motivo para poder mostrar este lugar de forma distinta. Y es este tronco el que, de la misma manera, ha razonado la frase del subtítulo.  


Txoko hau ezaguna dela esan dut, eta ezagun egiten duten argazkietatik alde egiten saiatu nintzen. Aurreko egunetan begiratu ere ez nuen egin Peñaladros-i buruzko ezer, ez bait nuen nahi inungo ideiarekin etortzerik. Baina bertara heltzean, aspaldi ikusiak nituen argazki dexente etorri zitzaikidan burura. Eta nahiz eta hauek sahiesten saiatu, zaila egiten zen antzeko ezer ez egitea. Orain ere eskerrak eman beharrean nengoen goizean goizetik ikusi nuen enbor hari, gauzak piska bat aldatzen bait zituen. Honi esker ondorengo argazkia betetzeko behar nuen zabalera berak hartuko zuen, eta modu berean argazki ezberdin bat lortu.


Ya he dicho que este sitio es muy conocido, e intenté escaparme de las fotos que lo dan a conocer. No miré los días anteriores nada sobre Peñaladros, ya que no quería venir con ninguna idea. Pero al llegar allí, me vinieron a la cabeza un montón de fotos que ya tenía vistas con anterioridad. Y a pesar de que intentara salirme un poco de lo que me venía a la cabeza, era difícil no hacer algo que se les pareciera. Ahora también tenía que agradecer a ese tronco que vi desde por la mañana, puesto que ayudaba a cambiar un poco las cosas. Gracias a él, pude rellenar la anchura que me pedía la siguiente foto, y así también obtener una foto diferente.Eta bapatean gauza batetaz ohartu nintzen. Ordurarte ur-jauzia erdian ala ezkerraldean azaltzen zuten konposaketak egiten ari nintzen, eta... zergaitik ez eskuinaldean kokatu? Agian, errezena, erdialdean edo ezkerrean jartzea da, putzuak daukan formak hortara bultzatzen bait zaitu. Ba nik lortu beharra naukan, eta hortan saiatu nintzen, gustoko emaitza bat lortu arte. Asko lagundu zidan pisuen banaketan, orain arte baztertua utzi nuen erreka hertzeko arroka batek.


Y de repente me di cuenta de una cosa. Hasta ese momento me había dedicado a hacer composiciones en las que colocaba la cascada, o bien en el centro o bien a la izquierda, y... por qué no colocarla a la derecha? Tal vez, lo más fácil es colocarla en el centro o en la izquierda, puesto que la forma de la poza te empuja a ello. Pues yo tenía que conseguirlo, y anduve intentándolo hasta que conseguí un resultado de mi gusto. Me ayudo mucho en el reparto de pesos una roca que había en la orilla del río y a la que hasta ahora la tenía apartada.Hala ere errazagoa egiten zen ur-jauziaren kokapena ezkerraldean, eta hori eskusatzat, beste konposaketa bat egin nuen, hau askoz ezagunagoa argazkilarien artean, askok eta askok bait daukate ia berdina den argazkia. Baina ezin nintzen konposaketa hau egin gabe joan, oso erakargarria egiten bait zait. Eta gainera, nireak, enbor hori dauka ezberdintzeko.


Aún así, se hacía más fácil la colocación de la cascada en la parte izquierda, así que con esta excusa, hice otra composición, mucho más conocida entre los fotógrafos, puesto que son muchos los que tienen una foto parecidísima. Pero no me podía ir sin hacer esta composición, puesto que me resulta muy atractiva. Y encima, la mía, tiene ese tronco que la distingue.Konturatu orduko, denbora aurrera joana zen eta, ilundu baino lehen, beste txoko bat bisitatzea nahi genuen Ander eta biok. Beraz, azken argazkia atera eta gauza denak jasotzen hasi ginen berandutu aurretik. Hori bai, oraingo honetan ere argi gelditu zitzaidan txoko hontara berriro bueltatuko nintzela, zeren eta aukeratutako urtaroa ez zen egokiena, batez ere inguruko belar erreak kontutan hartuz. Serie berdina baina belar biziekin...

Para cuando nos dimos cuenta había pasado tiempo y, antes de que anocheciera, queríamos conocer otro sitio Ander y yo. Así que, sacar la última foto y nos pusimos a recoger todo antes de que se nos hiciera tarde. Eso sí, también en esta ocasión me quedo claro que volvería a visitar este rincón, puesto que la estación elegida no era la más apropiada, sobre todo teniendo en cuenta la vegetación quemada del entorno. La misma serie pero con la vegetación viva...

viernes, 16 de marzo de 2012

Basamortuan "Klik!" / "¡Clik!" en el desierto"Argi eta itzal artean" / "Entre las luces y las sombras"


Baneukan gogoa berriro ere inguru hauetara gerturatzeko. Eskusa modura, aspalditik Martin Zalba-rekin eginiko plan bat hartu genuen Ander eta biok. Ideia, goiza Martin-en etxean igaro, bere gaueko argazkien edizio moduak irakatsi eta arratsalderako basamorturantz gerturatzea zen. Eta pentsa bezala, han geunden 10:15erako Martinen ordenagailu parean. Haundia da tipoa!

Ya tenía ganas de acercarme por estos lares. Como excusa, utilizamos un plan que teníamos hecho desde hace tiempo Ander y yo con Martin Zalba. La idea era pasar la mañana en casa de Martin, que este nos enseñara su forma de editar las fotos nocturnas y acercarnos al desierto para el atardecer. Y como lo planeamos, allá estábamos, para las 10:15 en frente del ordenador de Martin. ¡Qué grande es el tío!

Goiz ederra pasa genuen bere etxean. Berak zekiena irakatsi eta guk apunteak hartzen genituen artean, farre eta algara batzuk ere bota genituen. Eguerdia berehala iritsi zen, eta bazkaltzeko plana egin beharra zegoen. Hasiera batean, Iruñan bertan bazkaltzea zen asmoa, baina hobeto pentsatu eta basamortu inguruan bazkaltzea hobe zela iruditu zitzaigun. Eta horrela egin genuen, gero, di-da batean, egon beharreko tokian egoteko.

Pasamos una buena tarde en su casa. Mientras él nos enseñaba su forma de editar y nosotros cogíamos apuntes, echamos alguna que otra risa. Rápido llegó el mediodía, y había que planear la comida. Al principio pensamos comer en Pamplona, pero pensándolo mejor, decidimos que sería mejor hacer la comida cerca del desierto. Y así lo hicimos, para así en un pis-pas poder estar en el sitio que había que estar.

Gaur egun, inguru hau, nahiko zaindua dago. Gainera, geure gaueko argazkiak egiteko planean argi ibili beharra geneukan, debekatua bait dago gauez bertan egotea. Hau dela eta, iluntzea baino lehenago autoa toki konkretu batean utzi eta karkabetan barrena sartu ginen edonoren bistatik aldenduz. Honetarako laguntza ederrarekin nindoan, zeren eta, bai Ander-ek eta baita Martin-ek ere inguru hauek ederki ezagutzen dituzte.

Hoy en día, esta zona está muy vigilada. Además, teníamos que andar con cuidado con nuestro plan de hacer fotografía nocturna, puesto que está prohibido estar allí de noche. Por ello, y antes de que anocheciera, dejamos el coche en un sitio concreto y nos adentramos entre las cárcavas, alejándonos de la vista de cualquiera. Para ello iba muy bien acompañado, puesto que, tanto Ander como Martin conocen perfectamente la zona.

Eguzkia sartu aurretik, basamortuan zeuden formazioak argi eta itzalez marrazten zituen argi momentu ederrak gozatu genituen. Gainera, eta argi itzalen jokoa nahikoa ez bazen, lurrak zituen texturak ere izugarrizko jolasa ematen zuten. Beraz, eta eguna aurrera zihoan bitartean, gustora aritu ginen argazkiak ateratzen. Nahiz eta toki berberean mugitu, argazki ezberdin ugari ateratzeko aukera ederrak zeuden, eta gehiago niretzat, inguru haiek ezagutzen ez zituenarentzat. Esan daiteke, hamar metrotik hamar metrora argazki bana atera nuela. Baina gaua heldu aurretik gauza eta toki gehiago ikusi beharra zegoen. Hura altxor haundi bat zabaltzea izan zen niretzat.

Antes de que el sol se metiera, gozamos de bonitos momentos de luz que dibujaban las formaciones con luces y sombras. Además, y por si el juego de luces y sombras fuera poco, las texturas que presentaba el terreno también daban un enorme juego. Así que, y mientras el día avanzaba, anduvimos a gusto sacando fotos. A pesar de movernos por el mismo sitio, había un montón de posibilidades de sacar fotos diferentes, y más para mi, para quien no conocía aquel entorno. Se puede decir que de diez metros en diez metros iba sacando una foto. Pero antes de que llegara la noche había que ver más cosas y sitios. Aquello para mi fue como abrir un enorme tesoro.


Hala ere, eta nahiz eta banekien mugitu beharra geneukala, ezin nintzen nere aurrean neukanari argazkiak atera gabe aurrera joan. Eta esan bezala, hamar metro aurrerago berriro ere geldituko nintzen beste argazki bat ateratzen. Hura, arratsalde batean bertara gerturatu eta tokitik mugitu gabe, arratsalde-iluntzea bertan pasatzeko tokia iruditu zitzaidan. Eta ziur naiz, berriro ere bueltatuko eta hortan arituko naizela. Eskertu beharra daukat nirekin zihoazen biei izandako pasientzia, nahiz eta beraiek ere aritu ziren jo ta su ;-)

A pesar de todo, y aunque sabía que nos teníamos que mover, no podía seguir adelante sin sacar fotos a lo que tenía delante. Y como ya he dicho, diez metros más adelante de nuevo me volví a parar para sacar otra foto. Aquello, me pareció un sitio al que acercarme una tarde y pasar allí la tarde y el anochecer sin moverme del sitio. Y estoy seguro de que volveré y me dedicaré a ello. Tengo que agradecer a la paciencia que tuvieron los dos que me acompañaban, a pesar de que ellos también anduvieron dale que te pego ;-)

Ikusten duzuen bezala, ez zen bakarrik argi eta itzalen jokoa, ez eta lurren texturen indarra ere. Lurrak berak zituen koloreak ere izugarriak ziren beraiekin jolasteko. Nola aurrera joan hau hankapean edukita? Baina iluntzea gainera zetorren. Eta baita gainera azkar asko etorri ere. Ortzemugan zegoen laino batek eguzkia azkarrago izkutatu araziko zuen. 

Como podréis ver, no solo era el juego de luces y sombras, ni la fuerza que tenían las texturas del suelo. Los colores que tenía el terreno eran también terribles para jugar con ellos. ¿Cómo iba a seguir adelante teniendo aquello bajo mis pies? Pero el atardecer se nos echaba encima. Y tanto que la luz se iría rápido. La nube que había en el horizonte haría que el sol se ocultara antes.

Hala ere, izan genuen aukera ezkutatu aurretik gure agurra emateko, nahiz eta agur prezipitatu xamarra izan. Ordundik aurrera, eta gaua buruan, joan behar ginen toki hurrunenera joaten hasi ginen, eta inguruan zer geneukan ikusten, gauerako lana errazago izan zedin. Modu hontara, behin gaua egin orduko, bueltako bidean egingo genituen gaueko argazkiak.

No por ello perdimos la oportunidad de darle nuestro adiós al sol, a pesar de que fuera un adiós precipitado. A partir de aquel momento, y ya con la noche en mente, empezamos a ir hacia la parte más lejana que teníamos pensado ir, y así ver lo que teníamos alrededor, para que el trabajo de la noche resultara más fácil. De esta forma, y una vez se hiciera de noche, haríamos las fotos nocturnas en el camino de vuelta.


Jada, eguzkiak marraztuko zuen argi-itzal momenturik ez genuen edukiko, eta orain bai zen ordua, gauean argazkiak ateratzen hasteko pentsatua geneukan tokira abiatzeko. Joan bitartean inguruan geneukan denari begira joan ginen gauerako non zer egin zezakeen ikusiz. Toki interesgarri ugari zeunden, eta denean ikusten zen argazkiren bat edo beste.

Ya no tendríamos momentos en que el sol dibujara luces y sombras, y ahora sí era el momento de ir al sitio desde donde empezaríamos a hacer las fotos nocturnas. Mientras íbamos para allí nos fijamos en todo lo que recorríamos para así saber a la noche dónde qué hacer. Había un montón de sitios interesantes, y en todos se veía alguna foto que otra. 


Izarrak azaldu aurretik, eguzkiak gainean geneukan lainotxoren bat makilatzeko kapritxoa hartu zuen, eta aukera horri alde egiten utzi aurretik argazkia atera genion. Hemendik aurrerakoa bai zen gauaren zai egoteko momentua. Azken argazki hontan ikusi daitekeen zonalde hortako behekaldera jeistea izango zen gure helburua, eta behin behean, bertatik hastea gure gaueko sesioa. Niretzat, lehenengo aldia zen bertan, eta goitik aukera ugari ikusten nituen arren, behean gauzak ez zitzaizkidan batere erraz egin, alde batetik dena gainera etortzen zen sentsazioa ematen zuelako, eta bestalde, ia gauez heldu eta zer konposaketa egin ez nuelako ikusten.

Antes de que aparecieran las estrellas, el sol se dio el pequeño capricho de maquillar alguna nubecilla que teníamos encima, y antes de dejar escapar esa oportunidad le sacamos una foto. Lo que venía de aquí en adelante sí era la espera de que llegara la noche. Nuestro objetivo era el de llegar a la parte baja que se puede ver en esta última foto, y una vez abajo, empezar allí nuestra sesión nocturna. Para mi era la primera vez que estaba allí, y a pesar de que desde arriba se veían muchas posibilidades, abajo las cosas no se me hicieron nada fáciles, por un lado porque me daba la sensación de que todo se me venía encima, y por otra, porque llegamos casi de noche y no veía cómo componer.  


Baina hori ez zen arazorik handiena izango, gero konturatuko nintzen bezala. Goizean etxetik irten aurretik ez nion begiratu ilargiaren zikloari, eta uste nuenaz atera nintzen kalera (errorea). Nire ustea, ilargi ia betearena zen, eta gauean argazkiak ateratzeko argia edukiko genuenarena. Baina laister konturatu nintzen, ilargi hori ez zela betea eta uste nuena baino beranduxeago irtengo zela. Nire nahia, ISO altuegia erabili gabe, izar estatikoak ateratzea zen, baina hori ezinezkoa egingo zitzaidan ilargia agertzen ez zen bitartean, beraz, sesio hasiera latza izan nuen. Gainera, eta kolmo handiagorako, ilargiaren irteera, motiboen atzetik izango zen, kontraste handiagoa sortuz lur eta zeruen artean. Hau dela eta, gau hasierako argazki dexenterik ez nuen aterako. Ander eta Martin jo ta su aritu ziren bertan. Anderrek ez dakit argazki dexenterik atera zuen, baina ziur naiz, Martinek (eta bere kameraren ISO 6400ak), gauza dexenterik atera zutena. Orduan hasi nintzen argazkilaritza ekipo berri bat faltan botatzen. Noizean behin "kaguen" bat edo beste airera botatzen nituen eta kitto.

Pero no sería ese el mayor problema, como más tarde me pude dar cuenta. A la mañana, antes de salir de casa, no mire al ciclo de la luna, y salí a la calle con lo que pensaba (error). Mi parecer era el que íbamos a tener una luna casi llena, y la de que para la fotografía nocturna tendríamos luz suficiente. Pero pronto me di cuenta de que esa luna no era llena y que saldría más tarde de lo que pensaba. Mi deseo era el de sacar fotos nocturnas con estrellas estáticas sin el uso de un ISO alto, pero se me haría imposible mientras la luna no hiciera acto de presencia, así que fue un duro comienzo de sesión. Además, y para más colmo, la salida de la luna sería justo detrás del motivo a fotografiar, así que el contraste entre tierra y cielo sería mayor. Por esta causa no sacaría fotos decentes al comienzo de la noche. Ander y Martin andaban dale que te pego. No sé si aAnder sacó alguna foto decente, pero estoy seguro de que Martin (y el ISO 6400 de su cámara) hicieron algo decente. Fue entonces cuando empecé a echar de menos un nuevo equipo fotográfico. De vez en cuando echaba algún que otro "cagüen" al aire y punto.


Tokiz mugitu ginenean, eta ilargiaren presentzia gerturatzen zihoan einean, argazki bat edo beste ateratzen joan nintzen. Hala ere, eta ISO altuak erabili ezinak, hasieran neukan izar estatikoak ateratzearen ideia alde batera utzi beharra izan nuen. Gainera, eta egunez f/2.8aren hiperfokala zein zen kalkulatzea ahaztu zitzaidanez, lehen planua ez zitzaidan fokoan sartzen. Beraz, ISOaren arazoaz gain, diafragmaren arazoa neukanez, bi parametroekin ondo moldatuko nintzen denboren jolastea erabaki nuen, nahiz eta izarrak mugimenduan ageri. Hurrengorako ikasi dut lekzioa (edo hori uste dut) eta badakit zer hartu kontutan. Gainera, eta goizean ikasten aritu ginena kontutan hartuz, nahikoa zen hura praktikatzeko.

Cuando nos movimos de sitio, y mientras se acercaba la presencia de la luna, fui sacando alguna foto que otra. De todas formas, y el no poder utilizar ISOs altos, tuve que dejar de lado la idea de sacar estrellas estáticas que traía en un principio. Además, y como de día se me olvido calcular la hiperfocal del f/2.8, perdía el foco del primer plano. Así, y viendo que a parte del problema del ISO tenía el problema del diafragma, decidí jugar con los tiempos que vinieran bien para ambos parámetros, a pesar del dinamismo de las estrellas. Para la siguiente ya he aprendido la lección (o eso creo) y ya sé qué tener en cuenta. Y por encima de todo, y teniendo en cuenta lo aprendido por la mañana, era suficiente para ponerlo en práctica.


Aurreko argazkia eta ondorengo beste hau besterik ezin izan ditut salbatu gau hartako sesiotik. Azken hau ia autoan geundela atera nuen. Gaua ez zen oso probetxuzkoa izan eta ez nuen esku hutsik etxera joan nahi (gaueko argazkiei deritzonez), beraz, eta Ander eta Martin nik noiz argazkiaz amaituko begira zeuden bitartean, argazki hau atera ahal izan nuen (behintzat bat gehiago). Argazki hau eta gero, autora sartu eta, ahalik eta argi gutxien erabiliaz desertutik kanpora atera ginen inork ikusi ez gintzan. Egia da etxera heldu eta hurrengo egunean argazkiak ikusi arte, ez neukala gaueko argazkiren bat libratuko nuen esperantzarik, baina...

La anterior foto y esta siguiente son las únicas fotos que he podido salvar de la sesión de aquella noche. Esta última la saqué estando casi en el coche. La noche no había sido muy productiva y no quería volver a casa con las manos vacías (en lo que se refiere a fotos nocturnas), así que, y mientras Ander y Martin esperaban a ver cuándo sacaba yo la foto, pude sacar esta foto (por lo menos una más). Tras esta foto, nos metimos al coche y, para que nadie nos viera, con el uso de las menores luces posibles, salimos del desierto. Tengo que admitir que, hasta llegar a casa y ver al día siguiente las fotos, no tenía esperanzas de librar alguna de las fotos nocturnas, pero...


Hori bai, eguneko onena etxera nekarrenaz ziur nengoen. Alde batetik, eta beti gustatu izan zaidan bezala, lagunekin pasatako eguna izan zen; eta bestalde, Martinek irakatsi ziguna. Berari eskerrak eman beharrean nago, hemendik aurrera gaueko argazkiei mami gehiago atera ahal izango diet eta. Hala ere, eta berak niri ateratako argazki bat utziko dizuet ikusteko, oraindik ikasteko asko gelditzen zaidala argi daukat. Baina dena helduko da eta denerako gai izango naiz. Bitartean, disfrutatzearekin pozik nago.


Eso sí, estaba seguro que lo mejor del día me lo traía para casa. Por un lado, y como me ha gustado siempre, fue el hecho de haber pasado el día con los amigos; y por otro lado, lo que nos enseñó Martin. Le estoy muy agradecido, puesto que a partir de ahora les podré sacar más chicha a las fotos nocturnas. De todas formas, y os dejo como muestra una foto que él me sacó a mi, tengo claro que aún me queda mucho por aprender. Pero todo llegara y para todo seré capaz. Mientras tanto soy feliz disfrutando. 

Argazkia / Fotografía: Martin Zalba. Modeloa / Modelo: Iker Aizkorbe


ESKERRIK ASKO MARTIN!
¡MUCHAS GRACIAS MARTIN!