miércoles, 8 de julio de 2015

Bazter ezkutuetan "klik!" / "¡Clik!" en rincones escondidos

Kaixo denoi aspaldiko partez!
Gauza bat dela eta bestea dela, azkenaldian nahiko alderatuta neukan bazter hau. Ea berriz martxa hartzen diodan eta egunerokotasun batera bueltatzen naizen... 8·)

Buenas a todos!
Entre una cosa y otra tenía dejado de lado este rincón. A ver si cojo la marcha y vuelvo a un método más cotidiano... 8·)

"Maite ditut maite gure bazterrak lanbroak izkutatzen dizkidanean..." / 
"Amo nuestros rincones, los amo, cuando me los esconde la niebla"

Mikel Laboa

Aspalditik nengoen baso berriak ezagutzeko irrikitan. Eta aukera izan dudan gutxitan, eta burua pixka bat despejatzeko, alde batetik bestera ibili naiz toki berriak bilatu nahian. Hasierako bisitetan ez nuen kondizio zehatzik bilatzen, gehiago zen basoa ezagutzea eta aukerak analizatzea kondizio egokiak ematen zirenerako.

Llevaba tiempo queriendo conocer nuevos bosques. Y las pocas veces en las que he tenido oportunidad, y para despejar un poco la mente, he andado de un lado para otro queriendo encontrar estos sitios. En las primeras visitas no buscaba ciertas condiciones, más bien era conocer el bosque y analizar encuadres para futuras visitas con las condiciones adecuadas.


Uste dut, hasierako lanak ondorengo fruituak hobeak izaten laguntzen duela. Zer iruditzen zaizue?

Creo que el trabajo del principio ayuda a mejorar el fruto posterior. ¿Qué os parece?

martes, 3 de febrero de 2015

Maluta artean "Klik!" / "¡Cliks!" entre copos"Ikatzak zein koloreek marrazten dute elurretan" / 
"Dibujan en la nieve tanto el carbón como el color"

Iragarrita zegoen, elurra zetorren. Zenbat denbora elurretan argazkiak ez nituela ateratzen? Ez dut gogoratu ere egiten. Beraz aukera aprobetxatu beharra zegoen.

Estaba anunciado, venía nieve. ¿Cuánto tiempo que no hacía fotos en la nieve? Ni lo recuerdo. Así que, había que aprovecharlo.


Iban eta Javier-ekin hitzeginda, aukerak emango zituen toki batera gerturatzea izango zela egokiena pentsatu genuen. Eguerdi parterako elkartu eta egunak irauten zuenaren arabera ibiliko ginen argazkitan.

Hablado con Iban y Javier, pensamos que lo mejor era acercarnos a un sitio que tuviera posibilidades. Nos juntamos para el mediodía y andaríamos sacando fotos en base a lo que el día nos aguantara.


Egia esan, ez zen argazkitarako egunik aproposena, baña horrela tokatu zen eta eskuetan geneukanarekin jolastea egokitu zitzaigun eta, aurrean geneukanari probetxu handiena ateratzen saiatu. Horretarako, ikatz-arkatzez eginiko marrazkiak etorri zitzaizkidan burura eta haiek imitatzen saiatu nintzen. Baita, noizbehinka, kolore puxka bat eskuratzen ere.

A decir verdad, no era el día más apropiado para sacar fotos, pero nos tocó así y no quedaba otra que jugar con lo que teníamos en frente y sacarle el máximo provecho. Me vinieron a la mente los dibujos a carboncillo e intenté imitar dichos dibujos. También, de vez en cuando, extraer un poco de color.


Eta biharko elurte handia ei dator! Ea probetxuzko ezer ateratzen den... Hurrengorarte!

Y para mañana parece que viene nevada grande. A ver si sale algo provechoso... ¡Hasta pronto!

lunes, 5 de enero de 2015

"Klik!" izoztuak / "¡Cliks!" congelados"Izotzak ere badaki marrazten" / "El hielo también sabe dibujar"

Urtea hotz hasi da. Tenperaturak zero azpitik eta ohean goxo egoteko goiz aproposak. Baña batek buruan badarabil beste ideia batzuk eta...

El año ha comenzado frío. Temperaturas bajo cero y mañanas apropiadas para estar en cama calentito. Pero a uno le rondan ideas en la cabeza y...


Ez dakizu argi nora joan, baña nahiak pausuak ematera behartzen zaitu. Eta halako batean han agertzen dira fisikoki zure buruan bueltaka ari diren ideiak.

No sabes a dónde ir con claridad, pero el deseo te obliga a dar pasos. Y en una de estas allí aparecen físicamente las ideas que daban vueltas por tu cabeza.


Sinesgaitza da nola izotzak marrazten dakien. Eta nola, daukan indarrarekin elefanteak izozten dituen.

Es increíble ver cómo sabe dibujar el hielo. Y cómo es capaz de congelar elefantes con su fuerza.


Are sinesgaitzagoa da, hain estatikoa dirudien izotza, zein azkar mugitzen den ikustea. Eta bestela, egunen batean adi begiratu eta ikusiko duzu. Laister arte!

Y más increíble aún, ver lo rápido que se mueve el hielo con lo estático que parece. Y si no, algún día míralo fijamente y ya lo verás. ¡Hasta pronto!