martes, 26 de marzo de 2013

Ezin denean dena eduki "Klik!" / Cuando no se puede tener todo "¡Clik!""Dena nahi duenak gutxi dauka" / "El que todo quiere poco tiene" 

Aspaldi neukan kostara gerturatzeko nahia, baina gauza bat dela edo bestea dela... Azkenean, eta momentu libre bat aurkitu nuen bezain pronto, ihesalditxo bat egitea erabaki nuen.

Llevaba tiempo con ganas de acercarme a la costa, pero entre una cosa y la otra... Al final, y cuando encontré un momento libre, decidí hacer una escapadita.


Zeruak zeukan itxurari begiratuta, aukera politak izan nezakeela uste nuen, eta ilusio betez abiatu nintzen pentsatutako tokira. Baina autoa aparkatu eta ekipoa hartzen hasi nintzen momentuan, badeadora etxean gelditu zirela ohartu nintzen; gauzak hanka okerrez hasten ari nintzenaren pentsamentua etorri zitzaidan burura.

Con la pinta que tenía el cielo, pensé que tendría bonitas posibilidades, y fui ilusionado al lugar donde pensé hacer la sesión. Pero en el momento en el que aparqué el coche y empecé a coger el equipo me di cuenta de que el vadeador se había quedado en casa; lo primero que me vino a la mente fue eso de que ya había empezado la sesión con mal pie.


Baina ezin nintzen etxera bueltatu jada bertan egonda, orduan, nengoen egoeran egin behar nion aurre ekitaldiari. Zaila egiten da, uretara sartu ezinik, sesio bat lasai burutzea, eta gehiago, uretatik argazkiak ateratzen ohituta zaudenean, baina, nahiz eta batzuetan badeadora faltan bota izan, gustora bueltatu nintzen lortutako emaitzekin. 

Pero no me podía volver a casa una vez en el sitio, asi que, tenía que solventar la papeleta con las condiciones que tenía. Se hace difícil realizar una sesión sin poder meterte al agua, y más aún si estás acostumbrado a sacar las fotos desde ella, pero, a pesar de que en algún que otro momento eche en falta el vadeador, volví satisfecho de los resultados obtenidos.


Jada sartua daukat badeadora berriro autoan 8º) 

Ya tengo metido el vadeador en el coche 8º)

sábado, 16 de marzo de 2013

Canonikos #8 "Klik!" / Canonikos #8 "¡Clik!"Hemen dago jada, gure hileroko Canonikos aldizkariaren 8. zenbakia, Rafa Irustaren "Las Rocosas en otoño" eta Oscar Peñaren "Fotografía y conocimiento" artikuluekin, gure Flickr-eko pool-ean igotzen dituzuen argazki guztien artean egindako aukeraketarekin, Timelapseak eta gure azken hileko lanaren adibide batzuekin.

Ya está aquí el nº8 de la revista mensual Canonikos,, con reportajes de Rafa Irusta "Las Rocosas en otoño" y Oscar Peña "Fotografía y conocimiento", una sección de las fotos que habeís ido colgando en  nuestro pool de Flickr, Timelapses y una muestra de nuestro trabajo en el último mes.


Canonikos #8Eta orain arte gure aurreko zenbakiak ikusteko aukerarik izan ez baduzu...

y si hasta ahora no has tenido la oportunidad de disfrutar de nuestros anteriores números...


Canonikos #1Canonikos #2Canonikos #3Canonikos #4Canonikos #5Canonikos #6Canonikos #7miércoles, 6 de marzo de 2013

Dena denean ez dagoenean "Klik!" / Cuando el todo no está en el todo "¡Clik!"

Kolorezko ardi-larrua / Lana de oveja en color

"Artearen helburua, gauzen esentzien sekretuari gorputza ematean datza, ez itxura kopiatzean / 
La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia"

Aristoteles

Argazkiak ateratzera irten nintzen egun hartako helburua ez zen honako sarreran azaltzen ditudan argazkiak egitea. Elurra mara-mara ziharduen eta elurraren majiaz gozatu nahi nuen.

El objetivo de aquél día que salí a hacer fotos no era el de sacar el tipo de fotos que muestro en esta entrada. Nevaba mucho y quería gozar de la magia de la nieve.

Ur-jauzi orlegia / Cascada verde

Pentsatua neukan tokira heldu bezain pronto konturatu nintzen ez zela ez egun onena ez toki aproposena elurrarekin jostatzeko. Dena kaotiko ageri zen eta zaila zen gustoko konposaketak egitea.

Desde el momento en que llegué a la localización pensada supe que no era el mejor día ni el lugar adecuado para jugar con la nieve. Todo se veía caótico y era difícil componer al gusto. 

Zauria / Herida

Gauzak horrela, beste zerbait bilatu beharra neukala ohartu nintzen, eta bapatean... Berriro ere azkenaldian frogatzen ari naizen abstrakzio jokuetara bueltatu nintzen.

Así las cosas, me di cuenta de que tenía que buscar otras cosas, y de repente... De nuevo volví a la abstracción en la que ando de pruebas últimamente.

Sua / Fuego

Margo itxura hartzen duten kuadroak dirudite, eta asko gustatu zitzaidan jasotako emaitzen itxura, beraz, elur gabe baina kolorez jantzirik bueltatu nintzen etxera.

Parecen cuadros de pintura, y me gusto mucho la pinta de los resultados obtenidos, por lo que, volvi a casa sin nieve pero vestido de colores.

Margoa / Pintura