martes, 3 de febrero de 2015

Maluta artean "Klik!" / "¡Cliks!" entre copos"Ikatzak zein koloreek marrazten dute elurretan" / 
"Dibujan en la nieve tanto el carbón como el color"

Iragarrita zegoen, elurra zetorren. Zenbat denbora elurretan argazkiak ez nituela ateratzen? Ez dut gogoratu ere egiten. Beraz aukera aprobetxatu beharra zegoen.

Estaba anunciado, venía nieve. ¿Cuánto tiempo que no hacía fotos en la nieve? Ni lo recuerdo. Así que, había que aprovecharlo.


Iban eta Javier-ekin hitzeginda, aukerak emango zituen toki batera gerturatzea izango zela egokiena pentsatu genuen. Eguerdi parterako elkartu eta egunak irauten zuenaren arabera ibiliko ginen argazkitan.

Hablado con Iban y Javier, pensamos que lo mejor era acercarnos a un sitio que tuviera posibilidades. Nos juntamos para el mediodía y andaríamos sacando fotos en base a lo que el día nos aguantara.


Egia esan, ez zen argazkitarako egunik aproposena, baña horrela tokatu zen eta eskuetan geneukanarekin jolastea egokitu zitzaigun eta, aurrean geneukanari probetxu handiena ateratzen saiatu. Horretarako, ikatz-arkatzez eginiko marrazkiak etorri zitzaizkidan burura eta haiek imitatzen saiatu nintzen. Baita, noizbehinka, kolore puxka bat eskuratzen ere.

A decir verdad, no era el día más apropiado para sacar fotos, pero nos tocó así y no quedaba otra que jugar con lo que teníamos en frente y sacarle el máximo provecho. Me vinieron a la mente los dibujos a carboncillo e intenté imitar dichos dibujos. También, de vez en cuando, extraer un poco de color.


Eta biharko elurte handia ei dator! Ea probetxuzko ezer ateratzen den... Hurrengorarte!

Y para mañana parece que viene nevada grande. A ver si sale algo provechoso... ¡Hasta pronto!