jueves, 27 de septiembre de 2012

Iluntze berezietan "Klik!" / "¡Clik!" en atardeceres especiales"Gutxien espero duzunean gehiena etortzen da" /
"Cuando menos te lo esperas es cuando más viene"

Azkenaldian denboratxo bat neraman argazkiak atera gabe. Alde batetik etxeko ardurek eta bestetik bizkarreko arazotxo batek, ez zidaten argazkiak ateratzen disfrutatzeko tarterik eskaintzen. Baina geldialdi horrek bere amaiera ere izan behar zuen. Eta "aukeratutako" eguna ezin zen bereziagoa izan.

Últimamente llevaba un tiempo sin sacar fotos. Por un lado los quehaceres de  casa y por otro un pequeño problemilla de espalda, no me dejaban un rato libre para poder salir a disfrutar sacando fotos. Pero ese parón tenía que tener su final. La verdad que el día "elegido" no pudo ser más especial.


Oraingoan ere Ibanekin egin nuen plana. Kostaldeko toki berriak ezagutzera joatea zen gure asmoa, eta horrela, eguerdi aldera, arratsalderako ordua jarri genuen. Barnealdean ez zen giro politik ageri, baina kostaldean beti hobea egoten duela eta, esperantzak nituen. Hala ere, eta arratsaldea gerturatzen zihoala, Ibani berriro deitu eta, ea zer giro zegoen galdetu nion, agian ez zuela irtetzerik merezi komentatuz. Barnealdean giro traketsa zebilen eta ez zuen esperantzarako ate haundirik zabaltzen. Baina Ibanek, kostaldera begira ez zela hain gaizki ikusten eta, gelditzeko animatu zidan. Beste lagun batzuen mezuetan ere irakurri nuen posible zela, bai izugarrizko iluntzea harrapatzea eta baita izugarrizko zaparradarekin etxera bueltzea ere. Aurreko egunetan ikusia nuen etxeko sofatik argazki asko ezin zirela atera eta frogatu beharra zegoen.

Esta vez también hice el plan con Iban. Nuestra intención era ir a conocer nuevas localizaciones de la costa, y así, hacia el mediodía, pusimos hora para la tarde. El tiempo que hacía en el interior no era muy bueno, pero seguía con la esperanza de que en la costa siempre hace mejor. De todas formas, y mientras iba llegando la tarde, llamé de nuevo a Iban para preguntarle sobre el tiempo, diciéndole que tal vez no merecía salir. En el interior había empeorado mucho el tiempo y no abría muchas puertas a la esperanza. Pero Iban me animó a quedar, diciéndome que mirando para la costa no tenía tan mala pinta. También leí mensajes de otros compañeros que me decían que podía ser un día en el que se podía hacer un atardecer espectacular o volver a casa con una empapada tremenda. Los días anteriores ya había comprobado que desde el sofá de casa no se podían sacar muchas fotos y había que probar.


Izugarrizko "suerte" bilatua izan genuen. Antzoras inguruetako kaletara jeitsi eta lekua inspekzionatzen ari ginen bitartean, zekulako ortzadarra sortzen ari zela ohartu ginen. Zegoenarekin eta tokiz apenas mugitu gabe, jo ta su ekin genion sesioari. Iban, tripoderako behar den euskarria (zapata) etxean utzi zuela ohartu zen, eta ezin izango zuen nahi bezela lan egin. Hasiera batean erretiratzea ere planteatu nion, baina hark, begi aurrean geneukana ikusita, ezetz esan eta sesioarekin jarraitu genuen. Horregatik, sarrera hau bereziki berari eskeini nahi diot!

Tuvimos una "suerte" buscada tremenda. Bajamos a las calas de los alrededores de Antzoras, y mientras andábamos inspeccionando la zona nos dimos cuenta de que se empezaba a formar un espectacular arco iris frente a nosotros. Con lo que había, y sin apenas movernos del sitio, empezamos a todo gas  con la sesión. Iban se dio cuenta de que se le había olvidado la zapata del trípode en casa y le planteé la retirada, pero él, y visto lo que teníamos ante nuestros ojos, me dijo que no y seguimos con la sesión. Por esto, quiero dedicarle en especial a él esta entrada!"Ortzadar momentua" joan eta gero, iluntzea eta bere azkenengo argien argazkiak ateratzeari ekin genion. Tokia berria izateak "zailtasun" pixka bat sortzen zuen, eta buruari eman beharra konposaketak bilatzerako orduan.

Después de que pasara el "momento arco iris", comenzamos a sacar fotos del atardecer y de sus últimas luces. El que la localización fuese nueva entrañaba cierta "complicación", y el darle a la cabeza a la hora de buscar composiciones.Tokia ez zen oso erraza gauza garbiak egiteko, baina neri gustatzen zaidan horietakoa zen. Horrelako lekuek sortzen dituzten zailtasunei aurre egitea gustatzen zait. Konplikazio puntu honek, konposaketa teknikak hobetzeko balio duela uste dut, eta hori da toki hauen erakargarritasuna eragiten didana.

El sitio no era nada fácil para hacer cosas limpias, pero era de esos que a mi me gustan. Me gusta enfrentarme a las complicaciones que ofrecen estos lugares. Este punto de complejidad, creo que sirve para mejorar técnicas de composición, y es eso lo que me produce atracción por estas localizaciones.Behin argia joanda, eta Ibanek zeukan ezintasuna ikusirik, sesioari amaiera ematea erabaki genuen.

Una vez la luz se fue, y vista la imposibilidad de Iban, decidimos dar por terminada la sesión.

lunes, 17 de septiembre de 2012

Argiekin jolastuz "Klik!" / Jugando con las luces "¡Clik!""Gaueko argia ez da nahikoa" / "La luz nocturna no es suficiente"

Gaua izan zen egun hartarako geneukan helburua. Ilargia nahiko bete zegoen eta nafarraldeko zeruek ez dute laino ugaririk izaten iparraldean lainatu daudenean; normalean.

La intención de aquel día era la noche: La luna estaba bastante llena y los cielos navarricos suelen estar bastante despejados cuando en el norte están nublados; normalmente.


Ilundu aurretik itxura polita zeukan egunak. Eguzkia ezkutatu bitartean, gaueko argazkiak non atera begira aritu ginen Iban eta biok. Behin txoko pare bat buruan, otarteko bana jan eta ilundu zen momentuko argazki batzuk atera genituen urpean dauden erromatar garaiko terma-aztarnei begira.

El día tenía buena pinta antes de anochecer. Mientras se ocultaba el sol, Iban y yo anduvimos mirando dónde sacar las fotos por la noche. Una vez localizadas un par de zonas, comimos un bocadillo y, cuando anocheció, nos pusimos a sacar algunas fotos de unos restos termales de la época romana.


Behin gaua gainean, zuhaitz biluziak zeuden txoko batera gerturatzea erabaki genuen, joku ederra ematen bait zuten pentsatua geneukana egiteko. Ez geneukan inongo presarik eta ez zen korrikan ibiltzeko plana. Beraz, kamera atera, linternak atera eta argi eta izarrekin jolasean hasi ginen.

Una vez se nos echó encima la noche, decidimos acercarnos a un rincón en el que los árboles pelados darían juego a lo que teníamos pensado hacer. Total, no teníamos prisa y no era plan de andar a la carrera. Así que, sacamos las cámaras, las linternas, y nos dedicamos a jugar con las luces y las estrellas.


Baina gure planak ezin izango ziren bete. Konturatu ginenerako, gure atzetik zetorren ekaitz batek gain hartuko gintuen, eta lautada hartan egoera horretan argazkiak ateratzen egotea ezinezkoa izango zitzaigunez, horren lasai hartu genuen gaua bertan behera gelditu beharrean izan zen. Badaukagu berriz bertara bueltatzeko aitzakia.

Pero nuestros planes no se podrían cumplir. Para cuando nos dimos cuenta, se nos echaría encima una tormenta que venía por detrás, y como en semejante llanura sería imposible seguir sacando fotos, lo que al principio tomamos como noche tranquila se iría al traste. Ya tenemos excusa para volver.sábado, 1 de septiembre de 2012

Lasterketan "Klik!" / "¡Clik!" a la carrera"Are eta azkarrago, orduan eta hobeto" / "Cuanto antes, mejor"

Lokalizazio hontan asko ez dela egona nintzen, eta orduan egindakoarekin, nahiz eta gustora gelditu, berriro bueltatzeko arantzatxoa gelditu zitzaidan. Arantzatxo hori kentzeko, aurreko batean  Enrique-k Euskal Herrira egindako bisita aprobetxatu nuen.

Había estado no hace mucho en esta localización, y entonces, a pesar de que los resultados me gustaron, se me quedó clavada una espinita que me pedía volver otra vez. Para quitarme dicha espina, aproveché la oportunidad que me ofreció la visita de Enrique al País Vasco.


Enrique-ren "gidari" izateko aitzakiarekin, berriro zonalde hontara gerturatu nintzen. Sesiorako hainbatzuk gelditu ginen (Javier, Joserra, Raquel, Enrique, Ander eta ni), eta jada hasiera batetik pentsatua neukan "katedralaren" zona konplikatu xamar egongo zela, zeren eta formaziora begira jendea iladan jartzen da eta denen atzean (azken) kokatu ezkero, beti dago baten bat enkuadrean sartzen dena. Hala ta guztiz ere, eta aurretik egindako "batzar" bat eta gero, betiko hondartzara jeistea erabaki genuen, "katedralaren" hondartzara.

Con la excusa de "hacer de guía" de Enrique, volví a acercarme de nuevo a esta zona. Habíamos quedado para la sesión unos cuantos (Javier, Joserra, Raquel, Enrique, Ander y yo), y ya desde el primer momento pensé que la zona de la "catedral" iba a estar complicada, puesto que se trata de un sitio en el que la gente se pone enfilada hacia la formación típica y en la que, si te pones detrás, siempre hay alguien que te entra en el encuadre. Aún así, y tras una pequeña "reunión", pensamos bajar todos a la playa de siempre, la de la "catedral".


Jende kantitatea "arazo" baldin bazen, ez zen gutxiagorako zeruak azaltzen zuen itxura. Ortzemugan ez zen lainorik ageri, eta horrek horrela jarraitu ezkero, iluntzeak izugarrizko argia kontran, eta kontraste neurrigaitzak sortuko zituen. Egoerak ez zuela aldatuko konbentziturik, taldea bertan utzi eta abiada bizian bestaldera bidean jarri nintzen, lasterketa bat izango balitz bezala. Lurzoruak ez du laguntzen azkar mugitzen, baina ahal nuen azkarren saiatu nintzen nahi nuen lekura heltzen. Arnasa bere onera bueltatzen nuen bitartean, aurreko hiru argazkiak besterik ezin izan nituen egin argi politarekin. Ondoren, gustatu zitzaidan bakar bat (baten bat hartzearren) libratu zen; behean ageri dena. 

Si la cantidad de gente ya era un "problema" no era para menos el estado que ofrecía el cielo. No había ninguna nube en el horizonte, y si la cosa seguía así, el atardecer nos daría unas luces en contra muy potentes y, a su vez, crearía unos contrastes incontrolables. Convencido de que la situación no iba a cambiar, dejé el grupo en esa playa y me dirigí a la otra a toda velocidad, como si de una carrera se tratara. El terreno no ayuda a moverse con facilidad, pero intenté llegar lo más rápido posible al sitio que tenía pensado. Mientras recuperaba el aliento, pude sacar solo las tres fotos anteriores con la luz bonita. Posterior, solo libre una (por coger alguna), que os muestro a continuación.


Hurrengorako ea ikasten dudan eta, alde batetik bestera korrika bizian ibili beharrean, hasiera batetik nire zenari kasu egiten diodan.

A ver si para la siguiente aprendo y, en vez de andar corriendo de un lado para el otro, hago caso desde un principio a mi instinto.