viernes, 29 de junio de 2012

Maladetaren gerizpean "Klik!" (II) / "¡Clik!" a la sombra del Maladeta (II)"Argi eta kolore ederretatik kanpo ere badago argazkirik" / 
"También hay fotos más allá de las bonitas luces y colores"

Maladeta-Posets-eko P. N.-ra egindako asteburuko irteera ahalik eta gehien aprobetxatu nahi izan nuen. Horretarako, ahalik eta aukera gehienetan argazkiak ateratzea zen nire betebeharra. 

Quise aprovechar al máximo la salida de fin de semana hecha al P. N. de Maladeta-Posets. Para ello, mi  objetivo era el de sacar fotos por cada oportunidad que se presentaba.


Ikusten, entzuten edo pentsatzen dugunetik kanpo, alternatiba ugari eskaintzen ditu paisaiaren argazkilaritzak. Esan ohi da, iluntzeak eta egunsentiak direla argazkiak ateratzeko argi-momentu egokienak. Eta egia da era batean. Ordu horietako eguzkiak kolore ederrak eskaintzen ditu, eta era berean, argiaren jatorriaren inklinazioak bolumena ematen die elementuei. Baina ordu horietatik kanpo ere egin daitezke gauza asko.

Fuera de lo que vemos, oímos y pensamos, la fotografía de paisaje ofrece muchas alternativas. Se dice que los mejores momentos de luz son los del amanecer y el atardecer. Y es verdad en cierta medida. La luz de esas horas nos brinda bonitos colores, y a su vez, la inclinación de procedencia de la misma crea volumen en los elementos. Pero fuera de esas horas también se pueden hacer muchas cosas.


Argiaz gain, eguraldiak eskaintzen digun egoerak ere asko influentziatzen gaitu. Zeruetan lainoak, basoetan behelainoak,... izaten dira gehienetan bila goazen egoerak. Eta hemen ere bere arrazoiak dituen atal bat badago. Baina egia da baita ere, laino gabeko zeru batekin, edo behelaino gabeko baso batekin argazki ederrak daudela. Lainoek (argazkia betetzeko), behelainoek (elementuak isladatzeko), badituzte beraien arrazoiak gure nahietan izateko, baina hauek ez daudenean ere jakin behar da aurrera egiten.

Aparte de la luz, las condiciones climáticas también nos influencian. Nubes en el cielo, nieblas en el bosque,... son situaciones a por las que salimos a menudo. Y también estas situaciones tienen sus razones. Pero también es verdad que, con cielos sin nubes o bosques sin nieblas hay muchas fotos bonitas. Las nubes (para llenar la foto), la niebla (para aislar elementos), tienen sus motivos para que las deseemos, pero tenemos que saber tirar adelante también sin ellos.  


Eta Pirineotara egindako irteera honetan, egoerak ezin zitezkeenez aukeratu, zegoena hartu behar, beraz... Nire ikuspuntua ondorengoa izan zen. Alde batetik konposaketa ariketak egingo nituen; eta bestalde, argi eta kolore politak ez zituzten argazkiekin txuri-beltzeko edizioak burutuko.

Y en esta salida al Pirineo como no se podían elegir las condiciones, teníamos que coger lo que había, así que... Mi punto de vista fue el siguiente. Por un lado haría ejercicios de composición; y por otro lado, las fotos que no tuvieran bonitas luces y colores las editaría en blanco y negro. 


Egia da (niretzat behintzat), kolorezko argazkiek bizitasun puntu bat daukatela, eta politagoak ikusten direla. Baina txuri-beltzeko argazkiek transmititzen dutena askoz indartsuagoa dela ere ezin daiteke uka (eszepzioak eszepzio).

Es verdad (por lo menos para mi), que las fotos en color tienen un punto de vida, y que se ven más bonitas. Pero no podemos negar que las fotos en blanco y negro tienen más fuerza de transmisión (excepciones aparte).


Baina txuri-beltzeko argazkiak egitea (txuri-beltzean ikustea) ere ez da erraza izaten. Koloreek konposatzen laguntzen dute askotan, eta txuri-beltzean gerta daiteke, kolorezko konposaketa bat ordenatua ikustea, baina kolore gabe alderantzizko sentsazio kaotikoa ematea. Honen adibide lerro hauen gaineko argazkia izan liteke. Beraz, gero eta konposaketa sinpleagoak egin, are eta errazago aterako dira emaitzak.

Pero las fotos en blanco y negro tampoco suelen ser fáciles de hacer (ver en blanco y negro). Los colores ayudan a componer muchas veces, y en el blanco y negro puede pasar que, una foto en color se vea ordenada, pero al verla sin color de una sensación caótica, totalmente contraria. Un ejemplo de ello puede ser la foto que hay sobre estas líneas. Así, cuanto más simples sean las composiciones, más fácil saldrán los resultados.Beraz jakin, askotan ez dagoela zertan goizean-goiz jaiki beharrik izaten, edo udako iluntzetan berandurarte gelditu beharra egoten, beti ere lortu nahi ditugun emaitzen jakitun izaten bagara.

Por eso hay que saber, que no siempre hay que madrugar, ni quedarse hasta tarde en los atardeceres de verano, siempre y cuando seamos conocedores de los resultados que queramos obtener.


domingo, 24 de junio de 2012

Maladetaren gerizpetan "Klik!" / "¡Clik!" a la sombra del maladeta"Argi-itzalen yin yang-ak liluratu egiten nau" /
"Me fascina el yin yang de las luces y las sombras"

Aurreko asteburua Pirineoan igaro dut, Javier Camacho Gimenok eskeintzen zuen ikastaro batean. Bertan, gauza berriak ikasteaz gain, lagun berriak eta toki ezezagunak ezagutzeko aukera izan dut. Asteburu probetxugarria izan da, eta giro "onak" lagundu digu, nahiz eta noizean behin lainoren bat edo beste faltan bota izan dugun.

El anterior fin de semana lo he pasado en el Pirineo, en un curso impartido por Javier Camacho Gimeno. En él, a parte de aprender cosas nuevas, he hecho nuevos amigos y he conocido nuevas localizaciones. Ha sido un fin de semana provechoso, y nos ha ayudado el "buen" tiempo, a pesar de que a veces hayamos echado de menos  alguna que otra nube.

Ostiralean, asteburua igaro behar genuen aterpera allegatu eta, afaldu ondoren, bisitatu behar genituen txokoen proiekzio bat ikusi eta klase teoriko bat jasotzea zen plana. Hala ere, eta argazki gosez, plan hau hurrengo eguneko arratsalderako utzi eta, behin maletak logeletan utzi eta afaldu eta  gero, mendian gora igo genuen tontorretan ageri izaten diren argi berezien bila. Justu xamar atera ginen afalordutik eta heltzea nahi genuen tokira berandu allegatu ginen, gure atzean ondorengo argazkian (hurrengo egunean ateratakoa) ageri diren argiak utziz. Argiak joanda zeuden eta ilargi gabeko gauak ez zuen gauza asko egiteko laguntzen. Hala ere, eta gaua guztiz sartu aurretik, hurrengo egunerako erabilgarri egingo zitzaizkidan konposaketak bilatzen aritu nintzen. Eta bitartean, argazki horiek, txuri-beltzean erabiltzeko ere aprobetxatu. (Txuri-beltzeko argazki horiekin beste sarrera bat egitea posible da). Honela, konposaketa pare bat buruan, eta bidaiaren nekea gainean, hurrengo goiza azkar helduko zela eta, aterpera abiatzea erabaki genuen.

El viernes llegamos al refugio donde pasaríamos el fin de semana, y tras cenar, el plan era el de ver una proyección con las localizaciones que visitaríamos ese fin de semana y recibir alguna clase teórica. Aún así, y con hambre de fotos, decidimos dejar ese plan para el día siguiente y salir a fotografiar esas luces tan especiales que se proyectan sobre las cumbres una vez de dejar las maletas en la habitación y cenar. Salimos bastante justos tras la cena y llegamos tarde al sitio que teníamos pensado. Detrás nuestro dejamos luces como estas que se ven en la siguiente foto (tomada al día siguiente). Las luces ya se habían ido y la noche sin luna no ayudaba a hacer gran cosa. De todas formas, y antes de que entrara la noche por completo, me dediqué a buscar composiciones que me servirían para el día siguiente. Y de mientras, aprovechar esas fotos para blancos y negros. (Es posible que haga otra entrada con esas fotos en blanco y negro). Así, con un par de composiciones en la mente, y con el cansancio del viaje sobre nosotros, decidimos volver al refugio a sabiendas de que la mañana siguiente llegaría rápido.


Hurrengo goiza, lo gutxi eginda, azkar allegatu zen. Lehen bait lehen gosaldu eta, aurreko egunekoa gertatu ez zedin, abiada bizian igo genuen toki berdinera. Arnas estuka allegatu arren, merezi izan zuen esfortzuak, denboraz heltzea modukorik ez dago eta. Honek, hurrengo argazkian ageri den bezala, eguzki zuzenak ematen dituen argi laranja indartsuen aurretik jasotzen diren argi suabeak ikusteko aukera ematen du; baita gauzak prestatzeko denbora eman ere.

La mañana siguiente, tras dormir poco, llegó muy pronto. Desayunamos cuanto antes y, para que no nos sucediera lo del día anterior, subimos a toda velocidad al mismo sitio. Llegamos casi sin poder respirar, pero mereció el esfuerzo puesto que no hay nada como llegar con tiempo, Esto, y como aparece en la siguiente foto, nos dio la oportunidad de fotografiar las luces suaves, antes de que se vieran las fuertes luces naranjas que da la luz directa; también para ir preparando las cosas.
Prestatze denbora honetan, aurreko iluntzean ateratako argazkiek erabaki zuten txokoaren aukeraketa. Txoko polita iruditzeaz gain, taldea elkartu zen lekutik pixka bat hurruntzeagatik egin nuen. Baita mugimenduak errazteko ere,  tripode asko dauden tokian zailagoa bait da konposaketaren aukeraketa.

En la preparación, la elección del lugar la decidieron las fotos que saqué el anterior atardecer. A parte de que me pareciera un sitio bonito, lo hice para alejarme un poco de donde se acumuló el grupo. También para facilitarme los movimientos ya que es más difícil componer donde se juntan muchos trípodes.Pena izan zen haizea altsatu zela eta zingiran isladak jasotzea ezinezkoa suertatu zitzaidala. Hala ere, eta pixka bat bila aritu eta gero, lortu nuen tontorraren isladatxo bat ageri zen putzutxoa aurkitzea.

Fue una pena que se levantara el viento y me fuera imposible tomar reflejos en la poza. Aún así, y tras andar buscando un poco, di con un pequeño charco en el que se viera reflejada la cima.
Haizea ez zela geldituko eta argiak poliki-poliki beherantza zetozela ikusita, taldetxoa aurkitzen zen txokora gerturatzea erabaki nuen ea bertan haizearen influentzia nabari zen ala ez ikusteko. Haizea gutxiago zebilen, eta isladekin jolastea errazago bihurtzen zen, adibide gisa sarrerako lehen argazkia, baina argazki konposaketei dagokienez, ez zuen aldaketa asko egiteko aukera ematen, beraz errekan behera jeistea erabaki nuen argiak larregiko indar hartu aurretik. Salto bakoitzak aukera ezberdinak ematen zituen konposaketekin jolasteko, baita hauetan aurkitzen ziren elementuek ere. Honela, beste argazki hauek atera nituen, tipoa pixka bat jokoan jarriz. Ezkerreko argazkian enborra erakargarria iruditu zitzaidan, eta eskuinekoan erreka hertzaren kurbak. (Argazki bietan erditik beherakoa eztaliz gero, argazki berdina direla ematen dute; horregatik biak batera jartzearen aukeraketa)

Visto que el viento no iba a parar y que las luces iban bajando poco a poco, decidí volver al sitio donde dejé al grupo y ver si allí la influencia del viento era menor. Corría menos viento, y resultaba más fácil trabajar con los reflejos, como se puede ver en la primera foto de la entrada, pero en lo que se refiere a composición, no daba muchas opciones de cambio, así que decidí ir río abajo antes de que las luces tomaran mucha fuerza. Cada salto daba mucho juego de composición, también los elementos que en ellos se encontraban. Así, saqué las siguientes fotos, no sin poner en peligro el tipo. En la foto de la izquierda me pareció atractivo el tronco, y en el de la derecha las curvas que forma la orilla. (Si tapamos ambas fotos de la parte media para abajo parecen la misma foto; por eso la idea de poner las dos unidas)


Ondoren, eta argiak indarra hartu zutela ikusiz, argazkiak ateratzeko momentua joana zela garbi zegoen. Hala ere, eta inguruaren edertasunaz txunditurik, ezin argazkiak ateratzeari utzi eta ondorengo hau ere jaso nuen. Bereziki, haizeak isladan ematen zuen efektua gustatu zitzaidan.

Después, y tras ver que la luz había cogido fuerza, estaba claro que el momento de tomar fotos ya se había ido. De todas formas, y excitado por la belleza del entorno, no pude dejar de tomar fotos, y también saqué la siguiente. En especial, me gustó el efecto que creaba el viento en el reflejo.
Ondoren, inguruetan bueltatxo bat eman eta aterpera jeitsi ginen berriro gosaltzera. Argi eder gehiago iluntzean emango ziren. Ordurarte, bazkaldu, aurreko egunean alde batera utzitako proiekzioa ikusi, inguruetan beste ibilaldi bat egin, eta afaldu egin genuen. Azkar afaldu eta berriro aldapan gora azkar igo genuen, goizeko toki berean baina beste aldera begira argazki gehiago ateratzeko asmoz.

Después, dimos una vuelta por los alrededores y bajamos al refugio para desayunar otra vez. Más luces bonitas se darían a la noche. Hasta entonces, comimos, vimos la proyección que dejamos a un lado el día anterior, dimos otro paseo y cenamos. Cenamos pronto y de nuevo subimos a la misma localización de la mañana, pero esta vez para disparar hacia el otro lado. 
Goizean, alde batera argazkiak ateratzen disfrutatu banuen, bestaldera disparatzen ez nuen gutxiago gozatu arratsaldean. Ingurua benetan erakargarria da, eta eguzkiaren azken izpiek ematen duten argiekin are eta gehiago. Honela, asteburuan egin gabe neukan panoramika bat egitea ere bururatu zitzaidan. Hiru argazki horizontalez osatutakoa da.


Si a la mañana disfruté disparando para un lado, no disfruté menos a la tarde disparando para el otro. Es un entorno muy atractivo, y más aún cuando lo iluminan los últimos rayos de sol. Así, realicé una panorámica que hasta ese momento no había hecho en todo el fin de semana. Está formada por tres fotos horizontales.
Ondoren gaua iritsi zen. Ilargirik ez zegoela eta, iluntasuna izugarria zen. Gaueko argazkiak egitea zen gure asmoa baina egoerak ez zuen asko laguntzen, beraz aterperantz jeistea hoberena izango zela erabaki genuen. Gainera, hurrengo goizean azkar altsatu beharra geneukan eta ongi etorriko zitzaigun  lo pixka bat egitea. Hala ere, eta aterpearen atarian, ezin gaueko argazki bat atera gabe gelditu eta han batu ginen denok zeozer egiteko asmotan. Nik 50mm. f/1.4a eraman nuen gauean frogatzeko, eta mometua zen hura.

Después llegó la noche. Puesto que no había luna la oscuridad era terrible. Nuestra intención era la de hacer fotografía nocturna, pero la situación no ayudaba mucho, así que decidimos que lo mejor sería bajar al refugio. Además, la mañana siguiente nos tocaba levantarnos muy temprano y nos vendría bien dormir un poco. Aún así, y en la puerta del refugio, no pudiendo dejar sin sacar alguna foto nocturna, allí nos reunimos todos con intenciones de hacer algo. Yo había llevado el 50mm. f/1.4 para probarlo a la noche, y aquel era el momento. 
Hurrengo goizean 4:15tan jo zuen iratzargailuak, eta logurez baina argazki gogoz altsatu ginen denok. Azkar gosaldu eta toki berri batera joan ginen. Gaueko argazkian ikusten den mendiaren bestaldera hain zuzen ere. Bertan, ezaguna den Aiguallut-eko ur-jauzia bisitatu genuen, Aneto mendia gainean duela.

A la mañana siguiente sonó el despertador a las 4:15, y nos levantamos todos con sueño pero con ganas de fotos. Desayunamos rápido y nos dirigimos a una nueva localización. Justo al lado opuesto de la montaña que se ve en la foto nocturna. Allí visitamos la conocida cascada de Aiguallut, a los pies del Aneto.
"Derrigorrezko" argazkia atera eta gero, beste konposaketa batzuen bila aritu nintzen ur-jauzitik hurrunduz. Bilaketa honetan ondorengo argazkia atera ahal izan nuen.

Una vez sacada la foto "obligada", me dediqué a buscar nuevas composiciones, alejándome de la cascada. En esta búsqueda pude realizar la siguiente foto.Asteburua amaitzear zegoen. Penaz, ekipoa maletan sartu eta furgonetara bidean jartzea pentsatu genuen. Hala ere, eta furgonetara iritsi aurretik, beste pare bat geldialdi egin genituen, hurrengo gerturatzen ginenerako enkuadre ezberdinak bilatu nahiean. Argia kontrolatzea oso zaila izan ez arren, ezin argazkia atera gabe gelditu.

El fin de semana estaba finalizando. Con pena, pensamos retirar el equipo a la maleta y ponernos dirección a la furgoneta. Antes de llegar a la misma, paramos en otro par de sitios, para buscar nuevos encuadres para un siguiente acercamiento. A pesar de que no era nada fácil controlar la luz, era imposible quedarse sin sacar la foto. 


Pirinioak bisitatzen ditudan bigarren aldia da, baina ziur naiz ez dela azkena izango. Gero eta gehiagotan joan, are eta gehiago erakartzen nau.

Es la segunda vez que visito el Pirineo, pero estoy seguro de que no será la última. Cuanto más voy, más me atrae.

domingo, 10 de junio de 2012

Salamandra "Klik!" / Salamandra "¡Clik!""Bilatzen ez dena aurkitzea, bilatzen dena aurkitzea baino errezagoa da" /
 "Es más fácil encontrar lo que no buscas que lo que buscas"

Aurreko batean basora atera nintzen ezaguna neukan txoko bat udaberriz jantzirik nola zegoen ikustekotan. Euria ari zuen, eta giroak ere, zor edo zer egiteko aukerak izan nezakeela antzematen zidan. Baina bertara heltzean  konturatu nintzen pentsatzen nuena eta zena ez zirela bat.

La otra vez salí al bosque para ver cómo le sentaría el traje de primavera a un lugar que ya conocía. Llovía, y el tiempo que hacía presagiaban que podía tener posibilidades para poder hacer algo. Pero cuando llegué al sitio me di cuenta que lo que pensaba y lo que era no iban unidos.


Udaberriak, jantziak zeuzkan jada basoko zuhaitz eta bazterrak baina, ez argia ezta giroa ere ez ziren aproposak gauza dexenteak egin ahal izateko. Hala ere, eta behin bertan egonda, inguruan bueltatxo bat ematea erabaki nuen, basoaz disfrutatzekotan. Euria ari zuen, baina kondizio hauetan basoak duen usaia freskotasun osoz hartzea baino hoberik ez dago.

La primavera ya tenía vestidos los árboles y rincones del bosque pero, ni la luz ni el tiempo eran propicios para hacer algo decente. Aún así, y estando ya allí, decidí dar una vuelta por allí para disfrutar del bosque. Llovía, pero no hay nada mejor que respirar el fresco olor del bosque en estas condiciones.


Pasiotxoa eman eta "ikustea nahi nuena" ikusi eta gero, buelta egitea erabaki nuen. Zein izan zen nire sorpresa? Han, basoaren erdian, eta ziurrenik ni bezala, egunaz disfrutatzen, Salamandra bernardezi agertu zitzaidan muturren aurrean. Banenbilen denbora bat horrelako batekin topo egin nahiean, baina ez da erraza aurkitzen, batez ere bila zoazenean.

Después de dar el paseito y ver "lo que quería ver", decidí darme la vuelta. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Allí, en medio del bosque, y seguramente disfrutando del día igual que yo, apareció una Salamandra bernardezi en frente de mis morros. Llevaba tiempo queriendo toparme con uno de estos, pero no resulta fácil hacerlo, sobre todo cuando vas en busca de ello.


Kamerari objetibo makroa ipini eta ni lurrean etzantzea onena izango zela erabaki nuen, tripodea zabaltzen eta enkuadratzen denbora pasatzen ibili beharrean. Gainera animalia iheskorra da eta ez nuen asko alteratzerik nahi. Kasu hontan, berdin zitzaidan lurra buztia edo lokatzez betea egotea. Tripode gabe disparatu behar nuenez, kamerak daukan flash-a erabiltzea erabaki nuen, honela, argazkiak abiadura on batean atera ahal izateko eta era berean motiboa argiz ondo jasotzeko.

Le puse el objetivo macro a la cámara y pensé que lo mejor sería tumbarme en el suelo, en vez de pasar el tiempo abriendo el trípode y encuadrando. Además es un animal huidizo y no quería alterarlo demasiado. En este caso, me daba igual que el suelo estuviese mojado o lleno de barro. Como tenía que disparar sin trípode, decidí dar uso al flash que tiene incorporado la cámara, así, podría sacar las fotos con una velocidad buena y, a su vez, iluminar bien el motivo.


Serietxo bat atera eta gero, eta animalitxoa urduritzen hasia zela somatu nuenean, argazkiak ateratzeari utzi nion, inori ez zaigu eta estresa sentitzerik gustatzen. Pozik bueltatu nintzen etxera (buzti-buzti eta lokatzez beterik), nahiz eta bila joan nintzen hura aurkitu ez.

Tras sacar una pequeña serie, y cuando noté que el animalito se empezaba a poner nervioso, dejé de sacar fotos, ya que a nadie nos gusta sentir el estres. Volví contento a casa (mojado y lleno de barro), a pesar de no haber encontrado lo que fui a buscar.

martes, 5 de junio de 2012

Oihanean galdurik "Klik!" / Perdidos en la jungla "¡Clik!""Aurkitzeko, galdu beharra dago" / "Para encontrar hay que perderse"

Ezkutatuta dauden txokoak aurkitzeko, galdu beharra izaten da batzutan. Esaldi hau ez da literala izan kasu honetan, baina gida on batekin nindoalako, bestela, oraindik bueltaka ibiliko nintzen irteeraren bila : ) 

Para encontrar sitios recónditos, hay veces en los que te tienes que perder. Esta frase no ha sido literal en este caso, pero porque iba con un buen guía, que si no, todavía estaba dando vueltas buscando la salida : )

Aspaldi geneukan hitzeginda, aurkezten dizuedan txoko hau aurkitu beharraren desirari buruz. Hala ere, jada erdi ahaztua neukan, aurreko batean Ibanek, aurkitu zuenaren berria eman arte. Hau entzun bezain pronto plana egina geneukan! Giroak laguntzen zuen egunerako ordua jarri eta basoan barrena murgiltzea besterik ez zen gelditzen.

Teníamos hablado hace tiempo sobre el deseo de encontrar el sitio que os muestro. De todas formas, ya lo tenía medio olvidado, hasta que la otra vez, Iban me dio la noticia de que lo había encontrado. ¡Tan pronto como lo oí, teníamos hecho el plan! Pusimos la hora para cuando el tiempo acompañara y ya no quedaba más que adentrarse en la jungla.


Ez zen oso erraza izan bertara heltzea, eta hori nondik nora joan behar ginen Ibanek ondo zekiela. Bideak eskeintzen zituen oztopoak ugariak ziren, eta esfortzu bat baino gehiago egin beharra izan genuen bertara heldu arte. Oraindik buruari bueltak ematen nabil, bila aritu zen egunean Iban nola izan zen bertara heltzeko gai, bidean buelta hartu gabe. Berari eskerrak eman beharrean nago, lanik zailena egiteagatik.

No fue nada fácil llegar al sitio, y eso que Iban sabía muy bien por dónde se iba. Eran muchas las trabas que ponía el camino, y tuvimos que hacer más de un esfuerzo antes de alcanzar el lugar. Todavía le estoy dando vueltas a la cabeza de, cómo Iban fue capaz de llegar hasta ahí sin darse antes la vuelta el día en que estuvo buscando este rincón. Tengo que agradecerle por haber hecho el trabajo más sucio.


Hasieran, eguraldiak laguntzen zuen eguna aukeratu genuela esan dudan arren, ez zen guztiz onena argazki mota batzuek egiteko. Landaretza ugaria zegoen denean, eta hauetariko batzuk lehen planoan sartu nahia izanda arazoak azaltzen ziren. Ikusi daitekeen bezala, txokoa nahiko ezkutua da, eta argia heltzeko zaila. Argia lortzeko, exposizio luzea eskatzen zuen argazkia atera beharra zegoen; eta honi euri tantak gehituz gero... lehen planuko landarea (garoa esate baterako) mugitua agertzen zen. Aurreko argazkia, bi argazkiz osaturiko bat da (blending teknika erabiliz). Batean, lehen planua estatiko azaltzeko diafragma zabala erabili nuen, modu hontara obturazio azkar bat lortuz. Bestean, eta diafragma itxiago batez, bigarren planutik aurrerago zegoena fokoan edukitzea lortu nuen. Blending teknika hau erabiltzen dudan lehen aldia da eta emaitza ez da hoberena, baina bueno, horrela ikasten denez...

Al principio he dicho que elegimos el día con el tiempo que más nos acompañara, pero no fue del todo bueno para hacer ciertas fotografías. Había un montón de vegetación por todos lados, y si había intención de meterla en el primer plano surgían los problemas. Como se puede apreciar, el sitio es bastante sombrío. Para conseguir la luz necesaria había que tirar de exposiciones largas; y si a esto le sumabas la lluvia... la vegetación del primer plano (por ejemplo el helecho) aparecía movida. La anterior foto está compuesta por dos fotos (usando la técnica del blending). En una, para que el primer plano apareciera estático utilicé un diafragma muy abierto, obteniendo así una obturación rápida. En la otra, un diafragma más cerrado me sirvió para tener en foco todo lo que partía del segundo plano. Es la primera vez que utilizo la técnica del blending, y el resultado no es el mejor, pero bueno, como es así como se aprende...


Txoko itxia eta argazki gutxi dituena dela ematen duen arren, badaude hainbat aukera argazki ezberdinak lortu ahal izateko. Egia da, lehen bisita hau, kontaktua hartzeko modu bat izan dela, baina berriro bueltatzeko asmoa daukadat. Ordurako, kasu hontan "limitazioak" sortu dizkidan euri tantak ez badira sesioan jauzten...

Joan aurretik, eta gure gainean geunkan behelainoa ere altsatua zegoela, azken argazki hau atera nuen. Ez zen argi momentu egokiena, eta kontraste oso gogorrak agertzen ziren, baina hurrengo baterako ideia bat egitea ez da batere gaizki etortzen.

A pesar de que sea un sitio cerrado y aparente que tenga pocas fotos, hay varias posibilidades de conseguir fotos diferentes. Es verdad que esta primera visita ha sido una forma de toma de contacto, pero tengo intenciones de volver de nuevo. Para entonces, si no caen en plena sesión las gotas que me han creado ciertas "limitaciones" esta vez...

Antes de irnos, y ya desaparecida  la niebla que teníamos sobre nosotros, saqué esta última foto. No era el mejor momento de luz, y había demasiado contraste, pero no viene nada mal hacerse una idea para otra ocasión...