miércoles, 23 de enero de 2013

Harri margoei begira "Klik!" / "¡Clik!" a las pinturas de piedra

Mahai jokoa / Juego de mesa


"Ez da bizitza margotu behar, margoa bizitu baizik" / 
"No se trata de pintar la vida, se trata de hacer viva la pintura"


Paul Sezanne

Ideia batekin etxetik ateratzea ez da nahiko ideia hori burutzeko; ondorengo kasu hau adibide.

No es suficiente salir de casa con una idea para que ésta se realice; el siguiente caso como ejemplo.

Kabia / Nido

Argazki hauek atera nituen eguna, ez zen izan argazki hauek ateratzera irten nintzen egun horietakoa. Aurreko sarrera batean ere antzeko kasu bat azaldu nuen.

El día en que realicé estas fotos, no fue un día en el que salí a hacer este tipo de fotos. Expliqué un caso similar en una entrada anterior.

Fetoa / Feto

Hasierako ideia kostaldeko argazkiak ateratzearena zen. Hala ere, eta tokira heldu nintzenean, aurkitu nuen egoera ez zen espero nuena eta beste irteera bat bilatu behar izan nion momentuari.

La idea del principio era la de realizar fotografía de costa. Aún así, y cuando llegué al sitio, las condiciones con las que me encontré no eran las que me esperaba, así que tuve que buscar otra alternativa al momento.

Kolore puntuak / Puntos de color

Apur batean inguruari begira jardun eta gero, nire oinek zapaltzen zioterari egin nion so, eta hara non, motibo ederrak aurkitu nituen, azkenaldian frogatzen ari naizen argazki mota abstraktua (edo detaileena) praktikatzeko.

Observando el entorno durante un tiempo, le eché el vistazo a lo que estaban pisando mis pies, y mira por dónde, me encontré con bonitos motivos para practicar lo que últimamente llevó practicando, que es la fotografía abstracta (o de detalle).

Garraxia / El grito

Izugarria da, naturak urteetan zehar sortutako marrazkiei interpretazioa emateko daukagun ahalmena.

Es impresionante la forma que tenemos de dar interpretación a los diferentes "dibujos" que ha ido realizando la naturaleza a lo largo de los años.

Arraultza frijitua / Huevo frito

Azkenean ez nintzen etxera, bertatik atera aurretik buruan "sorturiko" argazkiekin bueltatu. Baina horrek ez du esan nahi konforme ez nintzenik etorri.

Al final no volví a casa con las fotos que "creé" antes de salir de ella. Pero eso no quiere decir que no volví conforme.

Zipriztiña / Salpicón


Gero eta gustokoago ditut horrelako argazki motak. Eta orain, lehen gertatuko zen ez bezala, badaukat non begiratu etxetik ateratako ideiari erantzunik emateko aukerarik ez badaukat.

Cada vez me gustan más este tipo de fotografías. Y ahora, como antes no sucedería, ya sé dónde mirar si no se cumple la idea con la que salí de casa.


Malkoa / Lágrima


jueves, 17 de enero de 2013

Canonikos #6 "Klik!" / "¡Clik!" Canonikos #6"Dozena erdia kontatzeko esku bat baino gehiago behar da" / 
"Se necesita más de una mano para contar la media docena"


Jada atera da argitara gure argitalpenaren 6. zenbakia: CANONIKOS, pasión por la fotografía de paisaje. Zenbaki hontan, eta Jose Ramosen eskutik Alpeetaraino goaz, non, goi mendietako argi eta paisaiek gu liluratu gaituen bezala zuek ere liluratuko zaituzten. Bestalde, eta Espiritu Canoniko sekzioan, Javier Alonso Torrek, argazkilaritzaren ikazkinari buruzko erreflexio bat egiten duen, oso argazki onekin lagunduz.

Gainera, bi sekzio berri estrenatzen ditugu gure aldizkarian: "Cómo se hizo", non hilero argazki ezberdinak ateratzeko erabilitako teknikak eta prozedurak azalduko diren, eta "Timelapser del mes". Azken sekzio hau Alejandro Iborrak estrenatzen du, bere "Melancholia" izeneko azken lana aurkeztuz.

Canonikos taldera gehitzen dira baita ere, Iñigo Aspirez eta Pablo (Medio Tuerto) beraien aurkezpenak azalduz.

Eta guzti hau gutxi balitz, Colaboraciones sekzioa haundituz doa, bai kantitate zein kalitatean, beraz, eskertze hitzak motz gelditzen hasi zaizkigu!

Eta beti bezala, gure hile hontako argazkien sekzio bat...

Disfrutatuko duzuelakoan...


Ya ha salido a la luz el nº6 de nuestra publicación: CANONIKOS, pasión por la fotografía de paisaje. En este número nos vamos hasta los Alpes de la mano de Jose Ramos, donde las luces y los paisajes de la alta montaña os maravillarán al igual que lo han hecho con nosotros. Por otra parte, Javier Alonso Torre reflexiona acerca del proceso de aprendizaje en la fotografía en la sección Espíritu Canoniko, acompañando dichas reflexiones de muy buenas fotos.

Además, estrenamos dos nuevas secciones en nuestra revista: "Cómo se hizo", donde cada mes desmenuzaremos las técnicas utilizadas en la realización de dos fotografías, y "Timelapser del mes". Estrena esta última sección Alejandro Iborra, presentándonos su último trabajo "Melancholia".

También se unen al grupo mostrándonos sus presentaciones dos nuevos Canonikos, Iñigo Aspirez y Pablo (Medio Tuerto).

Y por si fuera poco, la sección de Colaboraciones sigue creciendo tanto en nivel como en aportaciones, así que las palabras de agradecimiento se nos empiezan a quedar cortas!

Y como siempre, una sección de nuestras fotos del mes...

Esperando que lo disfrutéis...

Canonikos #6
Eta orain arte gure aurreko zenbakiak ikusteko aukerarik izan ez baduzu...

Y si hasta ahora no has tenido la oportunidad de disfrutar de nuestros anteriores números...


Canonikos #1Canonikos #2Canonikos #3Canonikos #4Canonikos #5miércoles, 9 de enero de 2013

Egunsenti epelari "Klik!" / "¡Clik!" al cálido amanecer"Egunsentian ateratzen da eguzkia lurralde guztietan"/ 
"En todas las tierras el sol sale al amanecer"

George Herbert

Eguna, hego haizearekin esnatuko zela zioten iragarki guztiek, eta haize honek sortzen dituen koloreak ezagututa, noizbait heldu behar zen itsasaldean egunsenti bat egitera atera behar nintzen eguna.

Todas las predicciones anunciaban a que el día se despertaría con viento sur, y conociendo los colores que crea este viento, alguna vez tendría que ser la primera en que iba a hacer un amanecer a la costa.


Jesus eta Iñaki-rekin hitzegin eta, hiruretako inor egon ez zen Arribolas izeneko kalara joatea erabaki genuen. Eguzkia nondik ateratzen zen kontutan hartuta, lokalizaziorik onenetakoa zela bagenekien.

Tras hablar con Jesús e Iñaki, decidimos ir a la cala llamada Arribolas en la que ninguno de los tres había estado con anterioridad.


Denboraz gelditzea izango zela onena pentsatu genuen. Beti etortzen da ondo, egon ez zaren toki batean argazkiak ateratzen hastea baino lehenago begirada bat botatzeko aukera izatea.

Pensamos que sería bueno quedar con tiempo. Siempre viene bien tener tiempo para echar un vistazo al sitio en el que nunca has estado antes de empezar a hacer fotos.


Eta denboraz iritsi ginen, baina iluntasunak ez zigun nahi bezain ondo inguruari buruzko informazio zehatzik jasotzeko gaitasunik ematen. Beraz, pixka bat itxaron eta, lehen eguzki izpiek ezer ikusteko aukera eman bitartean giro epelaz disfrutatzen aritu nintzen.

Y llegamos con tiempo, pero la oscuridad no nos dejaba obtener la información del entorno con claridad. Así, y mientras los primeros rayos del sol nos ayudaran a ver algo, disfruté del tiempo cálido.


Eta lehen eguzki izpiak atera ziren. Momento hortatik aurrera, bakoitzak bereari ekin zion inguruan ematen ari ziren argi eta kolore izugarriak bereganatu nahian. Oso egoera zaila zen, zeren eta ortzemugan argi oso indartsua geneukan eta beste denean nahiko iluntasun. Hala ere, ahal zena egiten aritu ginen.

Y salieron los primeros rayos del sol. De ese momento en adelante, cada uno empezó a lo suyo, intentando obtener el espectáculo que ofrecían la luz y los colores que nos rodeaban. Era una situación difícil, puesto que en el horizonte la luz era muy fuerte y el resto estaba bastante oscuro. Aún así, intentamos hacerlo lo mejor posible.


Momentu hauek izugarri azkar pasatzen dira. Konturatu orduko ekipoa batzen zaudela konturatzen zara. Hori daukate gauza ederrek eta gozatzen igarotako momentuek. Dena dela, eta nahiz eta argi eta kolore ikusgarriak joanda izan, ezin izan nuen saioa amaitutzat eman azkenengo argazki hau atera gabe.

Estos momentos pasan a toda velocidad. Para cuando te das cuenta ya te encuentras recogiendo todo el equipo. Es lo que tienen las cosas bonitas y los momentos en los que estás gozando. De todas formas, y a pesar de que las espectaculares luces y colores ya se fueron, no pude dar por finalizada la sesión hasta que saqué esta última foto.