miércoles, 8 de julio de 2015

Bazter ezkutuetan "klik!" / "¡Clik!" en rincones escondidos

Kaixo denoi aspaldiko partez!
Gauza bat dela eta bestea dela, azkenaldian nahiko alderatuta neukan bazter hau. Ea berriz martxa hartzen diodan eta egunerokotasun batera bueltatzen naizen... 8·)

Buenas a todos!
Entre una cosa y otra tenía dejado de lado este rincón. A ver si cojo la marcha y vuelvo a un método más cotidiano... 8·)

"Maite ditut maite gure bazterrak lanbroak izkutatzen dizkidanean..." / 
"Amo nuestros rincones, los amo, cuando me los esconde la niebla"

Mikel Laboa

Aspalditik nengoen baso berriak ezagutzeko irrikitan. Eta aukera izan dudan gutxitan, eta burua pixka bat despejatzeko, alde batetik bestera ibili naiz toki berriak bilatu nahian. Hasierako bisitetan ez nuen kondizio zehatzik bilatzen, gehiago zen basoa ezagutzea eta aukerak analizatzea kondizio egokiak ematen zirenerako.

Llevaba tiempo queriendo conocer nuevos bosques. Y las pocas veces en las que he tenido oportunidad, y para despejar un poco la mente, he andado de un lado para otro queriendo encontrar estos sitios. En las primeras visitas no buscaba ciertas condiciones, más bien era conocer el bosque y analizar encuadres para futuras visitas con las condiciones adecuadas.


Uste dut, hasierako lanak ondorengo fruituak hobeak izaten laguntzen duela. Zer iruditzen zaizue?

Creo que el trabajo del principio ayuda a mejorar el fruto posterior. ¿Qué os parece?

martes, 3 de febrero de 2015

Maluta artean "Klik!" / "¡Cliks!" entre copos"Ikatzak zein koloreek marrazten dute elurretan" / 
"Dibujan en la nieve tanto el carbón como el color"

Iragarrita zegoen, elurra zetorren. Zenbat denbora elurretan argazkiak ez nituela ateratzen? Ez dut gogoratu ere egiten. Beraz aukera aprobetxatu beharra zegoen.

Estaba anunciado, venía nieve. ¿Cuánto tiempo que no hacía fotos en la nieve? Ni lo recuerdo. Así que, había que aprovecharlo.


Iban eta Javier-ekin hitzeginda, aukerak emango zituen toki batera gerturatzea izango zela egokiena pentsatu genuen. Eguerdi parterako elkartu eta egunak irauten zuenaren arabera ibiliko ginen argazkitan.

Hablado con Iban y Javier, pensamos que lo mejor era acercarnos a un sitio que tuviera posibilidades. Nos juntamos para el mediodía y andaríamos sacando fotos en base a lo que el día nos aguantara.


Egia esan, ez zen argazkitarako egunik aproposena, baña horrela tokatu zen eta eskuetan geneukanarekin jolastea egokitu zitzaigun eta, aurrean geneukanari probetxu handiena ateratzen saiatu. Horretarako, ikatz-arkatzez eginiko marrazkiak etorri zitzaizkidan burura eta haiek imitatzen saiatu nintzen. Baita, noizbehinka, kolore puxka bat eskuratzen ere.

A decir verdad, no era el día más apropiado para sacar fotos, pero nos tocó así y no quedaba otra que jugar con lo que teníamos en frente y sacarle el máximo provecho. Me vinieron a la mente los dibujos a carboncillo e intenté imitar dichos dibujos. También, de vez en cuando, extraer un poco de color.


Eta biharko elurte handia ei dator! Ea probetxuzko ezer ateratzen den... Hurrengorarte!

Y para mañana parece que viene nevada grande. A ver si sale algo provechoso... ¡Hasta pronto!

lunes, 5 de enero de 2015

"Klik!" izoztuak / "¡Cliks!" congelados"Izotzak ere badaki marrazten" / "El hielo también sabe dibujar"

Urtea hotz hasi da. Tenperaturak zero azpitik eta ohean goxo egoteko goiz aproposak. Baña batek buruan badarabil beste ideia batzuk eta...

El año ha comenzado frío. Temperaturas bajo cero y mañanas apropiadas para estar en cama calentito. Pero a uno le rondan ideas en la cabeza y...


Ez dakizu argi nora joan, baña nahiak pausuak ematera behartzen zaitu. Eta halako batean han agertzen dira fisikoki zure buruan bueltaka ari diren ideiak.

No sabes a dónde ir con claridad, pero el deseo te obliga a dar pasos. Y en una de estas allí aparecen físicamente las ideas que daban vueltas por tu cabeza.


Sinesgaitza da nola izotzak marrazten dakien. Eta nola, daukan indarrarekin elefanteak izozten dituen.

Es increíble ver cómo sabe dibujar el hielo. Y cómo es capaz de congelar elefantes con su fuerza.


Are sinesgaitzagoa da, hain estatikoa dirudien izotza, zein azkar mugitzen den ikustea. Eta bestela, egunen batean adi begiratu eta ikusiko duzu. Laister arte!

Y más increíble aún, ver lo rápido que se mueve el hielo con lo estático que parece. Y si no, algún día míralo fijamente y ya lo verás. ¡Hasta pronto!


domingo, 14 de diciembre de 2014

"Klik!" koloretsuak / "¡Cliks!" coloridos"Koloreak ez dio diseñuari kalitatea gehitzen, indartu baizik" / 
"El color no añade calidad al diseño, lo refuerza"


Pierre Bonnard

Azkenaldian argazkiak ateratzera ez naizela irten eta, artxibotik bota behar sarrera berri honetarako. Horretarako, koloreekin jolasten duten argazki batzuk aukeratu eta honen bitartez sentsazioak trasmititzen saiatuko naiz.

Ya que no he salido últimamente a hacer fotos, tendré que tirar de archivo para esta nueva entrada. Para ello, he elegido fotos que jueguen con el color e intentar así trasmitir sensaciones.


Lelengo argazkiak (urdina) hotza, urdinaren kualitatea, eta iluntasuna azaltzen duen bezalaxe, bigarren argazki (horia) honekin epeltasun eta argitasuna zuenganatzea izan da nire asmoa, hauek bait dira horia ikustean sortzen diren sentsazioak.

Al igual que la primera foto (azul) trasmite frío, cualidad representativa del azul, y oscuridad, con esta segunda foto (amarilla) he querido trasmitir calidez y luminosidad, que son sensaciones que trasmite el amarillo al verlo.


Berdeak freskotasuna eta erlajazio puntu bat ematen du bistara. Ekilibrioaren errepresentazio gisa ere erabiltzen da. Alderantziz gertatzen da gorriarekin, zeinek beroa eta exzitazioa sortzeaz gain, tentsioa ere eragiten duen.

El verde produce frescor y también un punto de relajación a la vista. También representa al equilibrio. Lo contrario pasa con el rojo, quien trasmite calor y excitación, y a su vez produce cierta tensión.


Txuria (kolore guztien batura) argiarekin oso lotua dago eta garbitasunaren kolorea da. Lasaitasuna eta baretasuna sortzen du gugan. Ametsen munduarekin ere oso lotua dago. Espazioaren haunditze sentsazioa ere ematen du.

El blanco (suma de todos los colores) está directamente relacionado con la luz, y es el color de la limpieza. Produce tranquilidad y calma. Está muy vinculado al mundo de los sueños. También trasmite sensación de mayor espacio.


Ez da horrela gertatzen beltzarekin (kolore eza). Argi ezarekin lotua eta baita zikinarekin ere. Beltzak misterioa eta heriotzarekin dauka erlazio zuzena. Amets gaiztoen bizilekua da. Espazioa murriztu egiten du.

No ocurre así con el negro (ausencia de color). Relacionado con la oscuridad y la suciedad. Tiene relación directa con el misterio y la muerte. Hábitat de las pesadillas. Reduce el espacio.


Laister arte!

Hasta pronto!

jueves, 27 de noviembre de 2014

Udazkena pasata "klik!" / Pasado el otoño "¡Clik!""Joandako urak ez du errota mugitzen" / "Agua pasada no mueve molino"

Udazkenak berea egin du eta jada datorren urterarte itxarotea besterik ez zaigu gelditzen, berriro ere bere edertasunaz gozatzeko. Baña dena amaitu dela ematen duen honetan, probetxuzko gauzak egin daitezkeela ere argi dago. Badirudi, hainbeste itxaron dugun egun hoiek desagertutakoan dena bukatu dela, eta ez da horrela; ondoren ere badago zer egin.

El otoño ya nos ha ofrecido lo suyo y ya no queda otra que esperar al año que viene para gozar de nuevo de su belleza. Pero en estas que parece que todo ha acabado, hay provechos que se pueden sacar de ello. Parece que, una vez acabados los días que tanto hemos estado esperando, todo ha acabado, y no es así; después también ya hay qué hacer.


Horrela begiratuta, eta ez beste inola, basoan sartu eta danoenari bere balorea emanda, sesio politak egin daitezkeela argi dago. Basoa ederra denean, edertasuna urte guztian zehar ageri du, eta momentu bakoitzean erabiltzen dituen janzkerei ohitzea besterik ez dago.

Mirándolo así, y no de ninguna otra manera, adentrándonos en el bosque y dando el valor a lo que nos encontramos, está claro que se pueden hacer bonitas sesiones. Cuando el bosque es bonito, muestra sus encantos durante todo el año, y no hay otra que acostumbrarse a los vestidos que en cada época nos muestra.


Besarkada bat denoi!

Un abrazo a todos!